Nyheter

Jon Andersson, skogsekolog, Skogsmonitor.se: ”Dagens skogsbruk i Sverige är laglöst land”

”Både politiker och allmänheten är totalmarinerade i kalhyggespropaganda. Den ideella skogsnaturvården består idag av en handfull organisationer med löst sammansatta nätverk av ideella naturvårdare, som på sin fritid går runt i våra skogar för att leta arter som sedan kan hjälpa vårt undermåliga miljörättsliga system att stoppa kalavverkningar.”

Det skriver Jon Andersson, skogsekolog, Skogsmonitor.se i en debattartikel i Aftonbladet:

”Ofta sker detta i skogar som enligt lagstiftningen inte får avverkas, men där markägaren struntat i naturvärdena.”

”Tusentals ideella timmar läggs på detta arbete trots noll kronor i ersättning, trots att vi har en hel myndighet som är satta att göra jobbet och trots att det är markägarens ansvar att se till så att höga naturvärden inte förstörs.”

”Som tack för jobbet får vi oftast, likt parkeringsvakter, höra att vi är ena jobbiga jävlar som står i vägen. Så hanteras vi som lagligen försöker stoppa illegal förstörelse av vårt största naturarv, skogen.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/dRlOOz/skogsekolog-dagens-skogsbruk-ar-laglost-land