Nyheter

WWF: Stoppa avverkningen av intakta naturskogar

Angående Ekots granskning “Fjällskog som skulle skyddas huggs ner i rekordfart”:

Ekot, Sveriges Radio  avslöjade den 21 maj att de oskyddade naturskogarna längs fjällkedjan i norr huggs ner i allt högre takt. Ekots granskning visar att mer än 6300 hektar har avverkats under de senaste fyra åren i det unika fjällnära skogsbältet, vilket pekats ut som skyddsvärt av en tidigare skogsutredning.

— Denna skog är mycket skyddsvärd då den utgör det sista större ekologiskt intakta skogslandskapet inom EU. Det är mycket viktigt att stoppa avverkningen av dessa naturskogar, något WWF arbetar hårt med. Det är otroligt upprörande att detta har fått ske, säger Peter Roberntz, senior skogsexpert på WWF.

— Dessa unika naturskogar ska skyddas strikt enligt EU:s biodiversitetsstrategi och regeringen måste nu tillskjuta medel för det praktiska genomförandet. Myndigheterna måste ha tillräckliga resurser för att kunna stoppa akuta avverkningshot samt kompensera markägare som anmäler intresse för att skydda sina värdefulla fjällskogar, säger Peter Roberntz.  

WWFs krav:  

De unika naturskogarna i skogsutredningen ska få formellt strikt skydd. Regeringen måste tillföra medel för detta.  

Avverkning ska inte tillåtas i dessa skogar och väntansavtal ska utformas mellan stat och enskilda privata markägare med möjlighet till ersättning tills dess att dessa skogar formellt har skyddats.  

Den av skogsutredningen utpekade fjällnära skog som ägs av statliga skogsbolag ska skyddas formellt utan ersättning. Privata enskilda markägare ska erbjudas marknadsbaserad ersättning vid formellt skydd. Större skogsbolag ska i första hand erbjudas markersättning. 

Certifieringssystemet inom FSC behöver stärkas så att fjällnära skog enligt skogsutredningens förslag inte avverkas, och virke från denna skog ska inte inkluderas i FSC-certifierade virkesflöden.