Nyheter

Rottneros Bruk i Sunne utvärderar ny teknik inför produktionsökning

Mantex AB kommer i dagarna att installera en Mantex Biomass Analyzer i Rottneros massabruk i Sunne för utvärdering. Installationen görs i samband med att bruket genomför en större utbyggnad i syfte att öka sin kapacitet.

Mantex Biomass Analyzer är sedan i höstas typgodkänd för mätning av torrhalt i sågverksflis och sågspån. Rottneros Bruk i Sunne tillverkar kemiskt förbehandlad termomekanisk massa (CTMP) och använder enbart flis som råvara i sin produktion.

Rottneros anläggning i Sunne är en högintressant kund för oss då de jobbar med material som nuvarande version av Biomass Analyzer är typgodkänd för och därmed dokumenterat bra på att mäta. På så sätt liknar de vår kund Waggeryd Cell som uppnått tydliga effektiviseringsvinster efter att de börjat använda vår Biomass Analyzer, säger Martin Frid, försäljnings- och marknadschef för Mantex AB. 

Rottneros är ett ledande specialistföretag inom utveckling och produktion av marknadsmassa till utvalda nischer. Företaget tillverkar bland annat produkter som kan ersätta plastbaserade material med fiberbaserade och cirkulära alternativ.

Rottneros driver i Sverige två bruk för tillverkning av mekanisk massa respektive kemisk sulfatmassa, Rottneros Bruk i Sunne samt Vallviks Bruk i Söderhamn. Massan används vid produktion av kartong, förpackningar, mjukpapper, filter, fiberbetong samt isolationsmaterial till elektrotekniska applikationer.

Rottneros Bruk genomför för närvarande en utbyggnad i syfte att fram till 2026 öka produktionen från dagens 120 000 ton till 170 000 ton per år.