Nyheter

LEAG anlitar AFRY för ytterligare ett storskaligt Power-to-X-projekt i Tyskland

Lausitz Energie Kraftwerke AG (LEAG) utvecklar en andra Power-to-X (PtX)-anläggning som ska byggas vid ett nedlagt kolkraftverk i Boxberg, Sachsen. AFRY stödjer LEAG från konceptoptimering till tillståndsansökningar och anbudsprocesser.

En av Tysklands största kraftproducenter, LEAG, har för avsikt att etablera landets största centrum för produktion och användning av vätgas, tillsammans med storskalig lagring av grön el – hela initiativet kallas H2UB-projektet – i Boxberg, Sachsen.

Vätgaskraftverket (H2KW) kommer att bestå av ett 110 MW elektrolysör som kan producera upp till 2.100 kg vätgas per timme. Lagringsanläggningen ska kunna lagra minst en dags produktion av grön vätgas.

– Med erfarna och globala partners som AFRY är vi väl positionerade för att framgångsrikt förverkliga vår framåtblickande plan att göra grön el basbelastningsbar och därmed tillgänglig dygnet runt, säger Daniel Kosel, Head of Project Development på LEAG. Tillsammans med AFRY arbetar vi med lösningar för att kombinera teknik från områdena vätgas, elproduktion och ellagring och omsätta dem i praktiken i stor skala.

Vätgasanläggningen kommer att göra det möjligt att lagra överskottsel som genereras under soliga och blåsiga perioder och omvandla den till grön vätgas. Denna kan sedan omvandlas till el igen med hjälp av en 10 MW bränslecellsfabrik under perioder med ökad efterfrågan på el. Den gröna vätgasen kan också transporteras till externa kunder via järnväg eller lastbil, vilket ger flexibilitet i förhållande till marknadens dynamik och utveckling. Anläggningen kommer att drivas tillsammans med en batterilagringsanläggning som byggs på samma plats.

– H2UB Boxberg-projektet är ett bevis på vårt engagemang för innovativa och banbrytande lösningar för att påskynda energiomställningen. Vi är stolta över att vara LEAGs betrodda tekniska partner i detta transformativa PtX-projekt, som aktivt bidrar till övergången till grön energi, säger Jose Torres Carmona, EMEA Regional Director, Renewables & Thermal power.

AFRY har redan gett råd under tillstånds- och anbudsförberedelsefasen för ett annat stort PtX-projekt, ”Innovative Storage Power Plant – Jänschwalde”, och har nu bekräftat AFRY som sin pålitliga tekniska konsult även för vätgasanläggningen i Boxberg-projektet.

AFRY stöder LEAG genom hela optimeringen av vätgasanläggningens koncept, genom att tillhandahålla grundläggande design och layoutplanering samt assistans under tillstånds- och EPC-upphandlingsfaserna (Engineering, Procurement and Construction). Den första fasen av projektet, som omfattar konceptdesign, förberedelse av tillståndsansökan och tekniska aspekter av anbudshandlingar, kommer att pågå i nio månader.

AFRY genomför omfattande processimuleringar och teknikutvärderingar för att optimera anläggningskonceptet och förbereda kostnadsberäkningar, som ligger till grund för tillståndsansökan och den internationella EPC-upphandlingen.

Den teknikneutrala tillståndsansökan understryker LEAG:s innovativa strategi, medan AFRY ansvarar för att utveckla ett funktionellt EPC-anbudsdokument för internationella anbudsgivare.

Foto: Lausitz Energie Kraftwerke AG (LEAG)