Nyheter

C4 Energi ökar driftsäkerheten på Centralsjukhuset — del i mångmiljonsatsning på Kristianstads elnät

Under året fortsätter C4 Energi arbetet med att förstärka elnätsinfrastrukturen i Kristianstad. Flera satsningar pågår parallellt på olika platser. Bland annat byter bolaget just nu ut gamla ledningar till Centralsjukhuset, CSK.

— Sjukhuset är viktigt för hela regionen och genom det här arbetet stärker vi driftsäkerheten där, säger Mikael Ström, chef för plan och projekt på C4 Elnät.

De pågående investeringarna är en del av mångmiljonsatsningen som C4 Energi gör för att framtidssäkra elnätet. Elektrifieringen av samhället väntas leda till att elananvändningen fördubblas till 2045.

Omställning mot fossilfria alternativ

Det ökade behovet ställer stora krav på elnätet, inte minst eftersom elförsörjningen behöver vara trygg och pålitlig när effektuttaget ökar till följd av att samhället ställer om mot fossilfria alternativ.

För att säkerställa kapaciteten gör C4 Energi löpande reinvesteringar i elnätsinfrastrukturen. Som arbetet med byte av ledningarna till sjukhuset.

– Där passar vi samtidigt på att göra en översyn och byter ut annat material också, för att bygga ett robust och driftsäkert elnät, säger Mikael Ström.

Så ska Kristianstad växa av egen kraft

Under de senaste åren har C4 Energi höjt investeringstakten och gjorde 2023 en rekordinvestering på 120 miljoner kronor i elnätet. Men investeringarna fortsätter även kommande år. Fram till och med 2027 kommer bolaget investera cirka 300 miljoner kronor årligen för att kunna skapa ett robust energisystem som kan svara mot framtidens behov av elektricitet.

– Det är nödvändiga investeringar som vi gör för att ge Kristianstad förutsättningar att fortsätta växa av egen kraft, säger Mikael Ström.