Nyheter

Rädda almen – tipsa Skogforsk om friska träd

Almen är utrotningshotad på grund av almsjukan. Skogforsk vill rädda trädslaget med hjälp av tips från allmänheten.

– Vi vill ha tips på friska almar, som vi ska använda för att förädla fram resistenta träd, säger Thomas Kraft, förädlingschef på Skogforsk.

I Almuppropet 2024 vill Skogforsk ha in tips på var friska almar växer intill redan sjuka eller döda almar. Från de friska träden klipps kvistar som används i arbetet med att förädla fram träd som är resistenta mot almsjukan.

– Genom att systematiskt testa om olika träd är känsliga eller motståndskraftiga mot en viss sjukdom kan vi identifiera träd med en genetisk resistens. Sådana träd kan vi korsa med varandra för att producera nya träd där en hög andel av dessa är motståndskraftiga mot den svampsjukdom som orsakar almsjukan, säger Thomas Kraft.  

Draghjälp av regeringsutredning

Skogforsk kan få draghjälp av regeringen i arbetet med resistensförädling av inhemska, hotade trädslag. För drygt ett år sedan tillsattes en utredning för att rädda almen, men även asken, som angrips av en annan svampsjukdom – askskottsjukan. I förra veckan lämnade utredaren Staffan Eklund över den färdiga utredningen till regeringen och landsbygdsminister Peter Kullgren.

– Almen riskerar att vara utdöd i Sverige inom en period på 15 år om ingenting görs, sa Staffan Eklund i samband med överlämnandet. 

I utredningen föreslås bland annat att Skogforsk ska förädla fram resistenta almar och askar med ett öronmärkt, statligt anslag under tio år.

– Vi är glada över att utredningen föreslår en satsning på förädling för resistens hos i första hand alm, men även ask. Arbetet är redan påbörjat, men i begränsad omfattning och ett rejält resurstillskott krävs för vi ska kunna nå önskade resultat. Det är också bra att förslaget bygger på en satsning i tio år eftersom skogsträdsförädling är en långsiktig verksamhet, säger Thomas Kraft.

Utöver satsningen på Skogforsks resistensförädling föreslår utredningen att högsta prioritet ges till Skogsstyrelsens arbete för bekämpning av almsjukan på Gotland och
att utveckla metoder för inventering av sjuka träd med hjälp av AI. Dessutom vill utredningen se mer forskning om själva sjukdomarna, ett långsiktigt, nationellt program för att rädda almen och asken samt en ökad nationell beredskap för generella skogsskador.

– Vi håller tummarna att regeringen fattar beslut i enlighet med utredningens förslag. Under tiden jobbar vi på med de medel vi har för att inte förlora tid, avslutar Thomas Kraft.

Läs om Almuppropet och om regeringsuppdraget att rädda almen och asken på Skogforsks hemsida