Nyheter

Nya sätt för återanvändning av avfallsprodukter minskar ABB:s plastavfall med 50 procent

Genom att införa nya sätt för återanvändning av avfallsprodukter har ABB:s fabrik i Borgå, Finland, under 2023 minskat sitt plastavfall med 50 procent och förbättrat sin återvinningsgrad med nästan 20 procent. Detta är ett viktigt steg för att bevara jordens resurser och hjälpa kunderna att uppfylla sina hållbarhetsmål. Återvinningsinsatserna förväntas under 2024 spara polypropen motsvarande vikten av 16 stora träd. 

Fabriken i Borgå tillverkar installationsprodukter och tillbehör samt har utvecklat en metod för att återanvända plastavfall från formsprutning. Genom att implementera ny teknik och förbättrade processer tar den 6 600 kvadratmeter stora fabriken steg mot en cirkulär ekonomi för råmaterial.

OECD:s rapport1 om plast säger att endast sex procent av den globala årliga plastproduktionen använder återvunnet material. Huvudråvaran för plastproduktion är fortfarande nafta, en biprodukt från bearbetning av fossila bränslen. Genom medarbetares och branschpartners engagemang omvandlas nu plastavfall i Borgå till en oljeprodukt som används inom den bredare plastindustrin. Detta sköts av anläggningens partner, WasteWise Group, som återför oljeprodukten till industrin för framtida användning genom kemisk återvinning med hjälp av en pyrolysprocess. ABB samarbetar även lokalt med avfallsförvaltningsföretaget Verdis för transport, underhåll och rapportering av avfallet.

– Vid utfasning av fossila bränslen behöver plastindustrin driva på den gröna omställningen. Det är bara möjligt om insamlingen av plastavfall blir mer effektiv och nya tekniker, som kemisk återvinning, används tillsammans med mekanisk återvinning, säger Kaisa Suvilampi, VD för WasteWise Group Oy

– Vår fabrik i Borgå investerar i att bli en nettonoll-fabrik, framför allt med användning av geotermiska lösningar och värmeåtervinning. Vi har ett livscykelperspektiv för att bevara resurser, vi reducerar även avfall över hela värdekedjan. Detta inkluderar design, inköp, produktion och användning. Vi siktar på att täcka minst 80 procent av ABB:s produkter och system med vårt cirkulära tillvägagångssätt senast 2030, säger Lucy Han, Executive Vice President, Building and Home Automation Solutions för ABB Electrifications division Smart Buildings.