Nyheter

Nordic Climate Group förvärvar ytterligare ett Buus-företag

Nordic Climate Group växer i Danmark och förvärvar Buus Køle-Service ApS. Detta efter att under 2023 köpt både Buus Køleteknik och Buus Ice, alla bolagen belägna på Mors, Jylland. I och med förvärvet stärker Nordic Climate Group sin position i Nordvästjylland.

Buus Køle-Service har en lång tradition av att leverera kyltekniska lösningar till livsmedelsbutiker och detaljhandel samt till industri- och näringsverksamheter i hela nordvästra Jylland. De tidigare förvärvade Buus Køleteknik och Buus Ice fokuserar på produktion och försäljning av ismaskiner.

Nordic Climate Group som etablerades 2021 omsätter 4 miljarder SEK och har cirka 1.500 anställda vid drygt 80 lokala etableringar i Danmark, Sverige, Norge och Finland. Genom förvärvet har Nordic Climate Group Danmark cirka 160 anställda.

Buus Køle-Service, grundat 2007 och med 19 anställda, förvärvas från de tidigare delägarna Carsten Nilsen, Dennis Djernis och Kevin Rockell som ägt bolaget i lika delar. Grunden i Nordic Climate Groups verksamhet är en stark lokal marknadsposition. Det innebär att Buus Køle-Service på samma sätt som andra bolag i gruppen arbetar vidare med sitt lokala varumärke, tidigare ägare fortsätter i samma roller och nuvarande verksamhet inklusive kunduppdragen prioriteras.

– Genom att ansluta till Nordic Climate Group stärker vi våra relationer med detaljhandeln ytterligare, samtidigt som vi ser stora synergier i samarbetet med de övriga bolagen i gruppen, särskilt SA-AL Køleteknik med vilka vi redan tidigare haft ett bra samarbete, säger Carsten Nilsen verkställande direktör, Buus Køle-Service.

Inriktningen på livsmedelsbutiker och detaljhandel medför hög servicegrad och närhet till kunderna.

– Nordic Climate Group har ett strategiskt fokus på att öka andelen servicerelaterade uppgifter. Det är en inriktning som passar oss väldigt bra med det sätt som vi driver vårt företag på. Vi ser fram emot att utveckla servicetänkandet ännu mer inom ramen för Nordic Climate Group, framhåller Dennis Djernis, servicechef, Buus Køle-Service.

Nordic Climate Group är tydliga i satsningen på att leverera maximal energieffektivitet och minimalt klimatavtryck, något som passar väl ihop med Buus Køle-Service som ligger långt fram i omställningen till naturliga köldmedier.

– Nordic Climate Group är i frontlinjen när det gäller övergången till naturliga köldmedier. Vi ser stora möjligheter att utnyttja vår kunskap, särskilt inom CO2, tillsammans med de danska företagen inom Nordic Climate Group för att hjälpa våra kunder i övergången till naturliga köldmedier, säger Kevin Rockell, ansvarig för klimat och energi, Buus Køle-Service.

Förvärvet av Buus Køle-Service handlar både om fortsatt tillväxt i Danmark och om att tillföra kompetens.

– Buus Køle-Service är ett välskött kylföretag med en stark geografisk representation i Nordvästjylland. Samtidigt har Buus Køle-Service redan i dag ett samarbete med SA-AL Køleteknik och PVN Køleteknik som också är en del av Nordic Climate Group. Vi är därför väldigt stolta över att Buus Køle-Service har valt att ansluta sig till Nordic Climate Group och ser mycket fram mot att välkomna Carsten, Dennis, Kevin och alla andra medarbetare till Nordic Climate Group, säger Tue Sjøntoft, landschef Danmark, Nordic Climate Group.

Nordic Climate Groups fokus är att hjälpa sina kunder att minimera klimatavtrycket och maximera energieffektiviteten. Planen är att fortsätta bygga ett ledande bolag i norra Europa med stark tillväxt både organiskt och genom ytterligare förvärv. Modellen bygger på entreprenörskraft, decentraliserade verksamhetsenheter med samarbeten inom affärer/upphandlingar, personalutbildning och delande av tekniskt kunnande.