Nyheter

Högteknologisk spaltkåpa för magnetdrivna pumpar

En av de tekniska höjdpunkterna på ACHEMA 2024 kommer att vara KSB Groups nya 3D-utskrivna spaltkåpa för magnetdrivna pumpar i Magnochem-serien. Komponenten, som heter MagnoProtect, erbjuder samma säkerhet som en dubbelskiktad spaltkåpa – utan nackdelarna med kraftig uppvärmning och höga virvelströmsförluster.

Samtidigt som den ger jämförbar säkerhet överträffar den nya magnetdrivna designens totala effektivitet tydligt den hos pumpar med inneslutna motorer. Den nya spaltkåpan är utformad med en struktur av kanaler och erbjuder en andra, redundant, statisk säkerhetsbarriär som förhindrar läckage av den hanterade vätskan.

En trycktransmitter övervakar det vakuum som genereras, vilket finns närvarande under normal drift i spaltkåpans kanaler. Om det övervakade trycket stiger till atmosfärstryck, läcker den yttre spaltkåpan. Om trycket stiger över omgivande tryck är den inre spaltkåpan skadad.

Spaltkåpans design kännetecknas av hög mekanisk styrka och goda slitstyrkeegenskaper. Den har optimerats för att minimera värmeförluster och virvelströmmar. Att konvertera en standardiserad kemisk pump med mekanisk tätning till en magnetdrift är enklare och mer kostnadseffektivt än att bygga om den med en innesluten motor.

Geometrin och dimensionerna hos den nya spaltkåpan är integrerade i Magnochems modulsystem, vilket gör det möjligt att enkelt byta ut metall- eller keramiska spaltkåpor. Detta gör att operatörer utan svårigheter kan uppgradera äldre pumpenheter som fortfarande är i drift.

På bilden: Den nya MagnoProtect erbjuder samma säkerhet som en dubbelskiktad spaltkåpa utan nackdelarna. (© KSB SE & Co. KGaA)