Nyheter

Dom om nytt kraftvärmeverk i Örtofta vinner laga kraft

Sent på tisdagseftermiddagen den 13 maj mottog Kraftringen besked om att Mark- och miljödomstolens dom om fortsatt och utökad verksamhet vid Örtoftaverket från den 18 april vunnit laga kraft. Det innebär att Kraftringens planer för ett andra kraftvärmeverk på befintlig tomt i Örtofta nu kommit ett steg närmare att verkställas.

– Det här är så fantastiskt bra och jag vill verkligen tacka alla som har varit inblandade i processen som tagit oss till denna punkt, säger en mycket entusiastisk Fredrik Fackler, affärsområdeschef för Värme och kyla på Kraftringen. Det gäller allt från såväl framtagning och förberedelser av ansökan och förhandlingarna med domstolen till hur vi har tagit emot, informerat och jobbat med önskemålen från de närboende i trakten.

Processen för att utöka produktionen vid Örtoftaverket har pågått sedan 2022 när Kraftringens styrelse fattade ett inriktningsbeslut om att investera i en ny produktionsanläggning för kraftvärme. Den planerade anläggningen kompletterar det befintliga kraftvärmeverket i Örtofta och ersätter äldre värmeproduktionsanläggningar samt tillför regionen nyttig eleffekt.

– På tisdagskvällen kunde jag cykla hem med ett stort leende på läpparna, säger Martin Petersen, projektledare för KVV2-projektet. Det känns väldigt bra att kunna gå vidare och se framåt nu när vi har detta besked på plats, det återstår mycket arbete för att förbereda inför investeringsbeslutet i styrelsen.

– Det känns bra att kunna gå vidare och se framåt i projektet nu, säger Peter Ottosson, ansvarig för miljötillståndsprocessen. Beskedet är dessutom positivt på två sätt, dels har vi tillstånd att bygga ett andra kraftvärmeverk, dels innebar domen även förnyat tillstånd för den nuvarande verksamheten.

Projektet och den befintliga verksamheten fortsätter nu parallellt och ett slutligt investeringsbeslut för en ny panna är planerat till andra kvartalet 2025. Det nya kraftvärmeverket ska sedan vara klart att kunna tas i drift senast under 2028.