Nyheter

Swedfund stödjer Ukrainas energisektor

Swedfund och Ukrainas statligt ägda energibolag Naftogaz har tecknat ett samförståndsavtal (MOU) som syftar till att stödja moderniseringen av kraftvärmeverk och främja förnybara energiprojekt i Ukraina.

Swedfund är aktiva i ett antal projekt för att stödja Ukraina, bland annat inom sektorer som vatten, avlopp och digitalisering. Swedfund samarbetar också inom energisektorn, med fokus på både kortsiktig stabilitet och långsiktig minskning av koldioxidutsläpp. Det nya MOU:t utgör ett första steg för att strukturera samarbetet mellan Naftogaz och Swedfund inom energisektorn och kommer att följas av mer konkreta projekt.

– Genom förstudier och kapacitetshöjande insatser i Ukraina lägger vi grunden för fler hållbara infrastrukturprojekt. Att stötta Naftogaz i deras process att trygga Ukrainas energisäkerhet och landets långsiktiga omställning till nollutsläpp av koldioxid är en viktig pusselbit i detta arbete, säger Stefan Falk, chef för Swedfunds Projektaccelerator.

Swedfund kan genom Projektacceleratorn ge finansiering till tekniska förstudier för att främja högprioriterade projekt. Det kan till exempel handla om att modernisera kraftvärmeverk för att minska läckage och utsläpp, öka leveranssäkerheten samt satsa på förnybar energi, såsom vindkraft. På så vis underlättas övergången från naturgas för produktion av el och värme till andra energikällor.

Projektacceleratorn är Swedfunds instrument för att stödja utvecklingen av hållbara projekt i OECD/DAC-länder och har ett starkt fokus på energisektorn. Projektacceleratorn har fått öronmärkt finansiering från den svenska regeringen för att bidra till återuppbyggnad och förstärkning av Ukrainas infrastruktur.

Foto: Nadine