Nyheter

CheckWatt lanserar Batterirapporten

Nu lanserar energitjänsteföretaget CheckWatt Batterirapporten som sammanställer varför batterier är så viktiga i utbyggnaden av förnybar el, hur det fungerar och hur mer lagring ska komma på plats. Rapporten ger också en överblick av den snabba utvecklingen på batterimarknaden.

– Energilagring är avgörande för ett elsystem med en hög andel vind- och solkraft, men i dag är det alldeles för få som känner till varför batterier är så viktiga och hur de kan göra nytta i elnäten. Därför har vi tagit fram Batterirapporten, säger Dan-Eric Archer, vd för CheckWatt.

Batterirapporten visar hur batterier kan underlätta utbyggnaden av vind- och solkraft samt minska behovet av dyra nätförstärkningar genom att det befintliga elnätet kan användas mer effektivt. Leveranssäkerheten i elsystemet ökar också när batterier tillför den flexibilitet som krävs både för att säkerställa balans mellan elproduktion och konsumtion varje timme hela året, och för att säkra stabiliteten varje sekund.

Den svenska batterimarknaden utvecklas i raketfart.

Enligt CheckWatts prognos femdubblas batterikapaciteten under 2024 och uppskattas ha vuxit till 6–10 GW år 2030. Batterier har stor potential att bidra till ett leveranssäkert och kostnadseffektivt elsystem och i rapporten presenterar CheckWatt fem förslag för att främja utvecklingen.

Dessa utvecklas i rapporten men innebär i korthet:

1. Inför en självständig roll för leverantör av balanstjänster (BSP).

2. Säkerställ lika konkurrens för batterietableringar.

3. Ändra elnätsregleringen för att främja ett effektivt nyttjande av existerande och nya energiresurser.

4. Etablera en elmarknadshubb.

5. Inför standardiserade villkorade avtal och nättariffer.

– Intresset för batterier är stort men för att skynda på energiomställningen behövs krafttag från fler. Flexibilitet och batterier minskar kostnaderna för att hantera de obalanser som uppstår och gynnar på så sätt hela samhället, avslutar Dan-Eric Archer.

Läs en sammanfattning och ladda ned Batterirapporten på CheckWatts hemsida.

Foto: D F