Nyheter

Undersökning visar: nästan hälften är självlärda i den svenska skog- och grönytebranschen

Det finns en hög utbildningsgrad inom den svenska skog- och grönytebranschen. 8 av 10 svenskar (80 procent) säger sig ha den utbildning som krävs för att arbeta med de maskiner de använder i sina yrken. 9 av 10 (91 procent) uppger att de har den kunskap som krävs för att arbeta med de maskiner de använder i sitt yrke – och 45 procent uppger att de är självlärda inom sitt yrke.

Det visar resultaten i Nordic Outdoor Industry Report 2024, som undersöker användares och inköpares erfarenheter och upplevelser.

I årets upplaga av Nordic Outdoor Industry Report undersöks bland annat hur Nordens yrkesverksamma, både beslutsfattare och användare, ser på utbildning och kompetens. 8 av 10 svenskar (80 procent) säger sig ha den utbildning som krävs för att arbeta med maskiner de använder i sina yrken.

9 av 10 (91 procent) uppger att de har den kunskap som krävs för att arbeta med de maskiner de använder i sitt yrke. Samtidigt visar undersökningen till rapporten att nästan hälften av svenskarna anser sig själva vara självlärda i sitt yrke.

– Det är anmärkningsvärt att så pass många anser sig vara självlärda i sitt yrke. Lagar och regler kring utbildning varierar mellan de nordiska länderna och olika arbetsuppgifter kan ha olika kunskapskrav, säger Kjell Svensson, vd för STIHL i Norden och fortsätter:

– Att vara självlärd kan ofta innebära en stark förmåga till initiativ och problemlösning, men kan också föra med sig särskilda utmaningar när det gäller att objektivt bedöma risker; något som formella utbildningar i regel täcker. Det är viktigt att varje yrkesutövare, oavsett hur de har skaffat sina kunskaper, kontinuerligt säkerställer sina kunskaper mot erkända standarder och branschpraxis.

Skillnader mellan länderna

Norrmän uppger i högre grad att de har rätt utbildning (91 procent) och uppger i lägre grad att de är självlärda inom yrket (36 procent) jämfört med totalen.

Danskar uppger också i lägre grad att de är självlärda inom yrket (33 procent). Finland däremot visar på högre siffror, då sex av tio (62 procent) svarar att de är självlärda inom sitt yrke.

Viktigt att notera är att lagar och regler för maskinanvändning varierar mellan de nordiska länderna.

Resultaten visar vidare att det verkar finnas en koppling mellan ålder och utbildning på nordisk nivå. De som är 50 år eller yngre (90 procent) anser i högre grad att de har den utbildning som krävs för att arbeta med de maskiner de använder i sitt yrke jämfört mot totalen (86 procent).

Bland de som är 50 år eller äldre instämmer över hälften att de är självlärda inom sitt yrke.

Den första upplagan av rapporten Nordic Outdoor Industry Report 2024 fokuserar på omställningen av energikällor, där personer som använder och/eller köper in maskiner svarat på frågor om deras vanor och preferenser.

Undersökningen som ligger till grund för rapporten har tagits fram i samarbete med Novus, ett av Sveriges ledande analys- och forskningsföretag.

Hela rapporten finns tillgänglig:

här.