Nyheter

Stockholm Smart City – Fyra konferenser under ett tak

Det arrangeras fyra konferenser parallellt på Kistamässan i slutat av maj. Stockholm Smart City, Nordic Mobility Expo, InfraTech 2024 och Energimässan. Det handlar om fyra hörnstenar som håller våra städer uppe.

Energimässan 2024 med Svenskt Energiforum arrangeras parallellt med de etablerade eventen Stockholm Smart City, Nordic Mobility Expo och InfraTech 2024. De fyra eventen ska skapa en arena som driver företag och samhälle framåt på ett hållbart sätt.

– Som besökare får man en fantastisk möjlighet till helhetssyn över samhällets fyra pelare/hörnstenar som håller våra städer och orter uppe, som är superviktiga för samhällsutvecklingen och den smarta uppkopplade staden. De fyra eventen skapar tillsammans en unik arena som driver företagande och samhälle framåt. Det handlar om digitalisering, energi, mobilitet, infrastruktur, hållbarhet, säkerhet, finansiering, AI, IoT och mycket mera. Det säger Annika Engström som är affärschef vid Nordic Live Expo.

Hundratals anmälda

De fyra mässorna hålls under samma tak den 22 – 23 maj i Kistamässan och välkomnar över 150 talare i ett späckat program med parallella programpunkter och möjlighet att röra sig mellan de olika evenemangen.

Över 250 utställare är bokade och man räknar med över 4000 besökare. De medverkande representerar beslutsfattare från näringslivet, samhället, akademin och politiken.

– Det här är en av de största konferenserna/utställningarna i sitt slag i Norden, säger Annika Engström. Vi skapar en mötesplats där man ska kunna göra affärer, men också samverka och föra dialogen framåt. Vår förhoppning är att det förs en diskussion som utvecklar framtiden och att alla de många beslutsfattare som deltar från olika samhällssektorer här ska hitta drivkrafter för sitt fortsatta arbete framåt.

– Mässgolvet kommer att sjuda av aktiviteter och det arrangeras hackathon, poddar, demos och mycket annat. Missa inte det uppskattade branschminglet med dryck, tilltugg, musik och prisutdelningar. Missa inte att nätverka med kunder och branschkollegor, betonar Annika. Vad kan vara roligare?

– Här finns en oerhörd spännvidd bland våra talare, från mycket stort och övergripande (t ex astronauten Christer Fuglesang med sitt rymdperspektiv och Micael Dahlén, professorn i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm med sina makroperspektiv), via stadsutveckling och flyttningen av en hel stad (Kiruna) till vanliga frågor om val av energislag. Hit kommer de stora företagen, Hitachi, Svensk Fordonsladdning och Scania för att nämna några av dem.

Stockholm Smart City har funnits längst av konferenserna och fokuserar på hur man tar dagens samhälle in i framtiden med ny teknik. Den smarta och hållbara staden utvecklas med framtidens teknologi och digitalisering. Här möts man för att diskutera och samverka kring de utmaningar som dagens samhälle står inför.

Nordic Mobility lockar mängder av utställare och har sitt fokus på att främja utformningen och antagandet av nya hållbara urbana mobilitetsmodeller. Här visas vägar till morgondagens transportsystem för både medborgare och gods.

InfraTech 2024 behandlar infrastruktur i dess helhet. Det handlar om områdena anläggning, väg-, tunnel- och brobyggande, andra markarbeten, ledningsnät, vatten och avlopp, försörjning och underhåll, utformning av offentliga rum och mobilitet samt digitalisering, energi och miljö. Det blir en viktig mötesplats mellan offentlig och privat sektor samt beställare och entreprenörer.

Energimässan är helt ny för i år, med Svenskt Energiforum inkluderat, och samlar praktiker och experter från olika sektorer för att dela erfarenhet från energieffektiva projekt och lösningar och för att hålla sig uppdaterad med den senaste tekniken. Det här är en högaktuell mässa, konferens och mötesplats som bildar ett centralt nav för diskussioner om framtidens energi med branschens ledande leverantörer och experter. Tankeledare och innovatörer från hela värdekedjan presenterar framtidens energisystem. Det här är något för alla som arbetar med energi-, miljö- och hållbarhetslösningar.

En konferens i framkant

– Vi är glada och stolta att tillsammans med våra samarbetspartners och medverkande kunna presentera en konferens och mässa som ligger i framkant, inte bara för framtiden utan också här och nu, säger Annika Engström. Våra deltagare har tillgång till alla konferensscener och kommer att kunna ta del av ovärderlig kunskap och erfarenhet. Det vore väl dumt att missa.

Foto: Claudia