Nyheter

En delegation av franska företag inom kärnkraftbranschen söker nya möjligheter i de nordiska länderna

Från den 20 till den 23 maj 2024 kommer en delegation bestående av ett dussin företag från den franska kärnkraftbranschen att besöka Stockholm och Helsingfors som en del av ett strategisk uppdrag organiserad av Business France, den nationella byrån för främjande av den franska ekonomin i internationell kontext.

Detta sker i samarbete med GIFEN, den franska kärnkraftdustrins fackförening, Nuclear Valley, ett kompetenskluster för kärnenergi- och försvarsindustrin i regionerna Aura och Bourgogne Franche-Comté, Dassault Systèmes och EDF. Detta uppdrag syftar till att främja nya samarbetsmöjligheter mellan Frankrike, Sverige och Finland, tre ledande länder inom återupptas av kärnenergi i Europa.

Kärnenergisamarbete

Detta initiativ sker i en kontext där övergången till förnybar energi och kampen mot klimatförändringarna nu är avgörande frågor för Europeiska unionen. Frankrike, Sverige och Finland, medlemmar i European Nuclear Alliance, delar en gemensam vision om betydelsen av kärnenergi för att uppnå klimatneutrala mål före 2050. Det fransk-svenska samarbetet inom detta område, stärkt genom en avsiktsförklaring undertecknad i december 2023, vittnar om detta.

Frankrike, Sverige och Finland delar en gemensam kultur av innovation och hållbar utveckling, som stöds av avancerade forsknings- och utvecklingscentra, världsledande industrier och dynamiska startup-ekosystem.

Franska kärnturvandet 2024

Den 20 maj nästa år får företagen i den franska delegationen möjlighet att träffa två ledande aktörer inom energisektorn i Finland: energiföretaget Fortum och producent-exploatören TVO, samt delta i en nätverksträff på Frankrikes ambassad i Helsingfors med närvaro av franska och finska industrirepresentanter inom kärnenergiområdet.

Den 21 maj kommer delegationen att delta i den första dagen av Nordic Nuclear Forum, samt i business-to-business-sessioner som samlar de viktigaste aktörerna inom branschen i den nordisk-baltiska regionen.

Delegationen kommer att anlända till Sverige på kvällen den 21 maj. Den 22 maj kommer att ägnas åt besök på anläggningar (Studsvik och Cyclife) där medlemmarna av delegationen kommer att ha möjlighet att träffa tekniska team för mer ingående samtal. På kvällen kommer en nätverksträff att hållas på Frankrikes residens i Stockholm.

Den 23 maj kommer att ägnas åt det Fransk-Svenska Kärnforumet som organiseras av Business France med närvaro av de främsta operatörerna i landet (Vattenfall, Fortum och Uniper) samt industriella företrädare inom den svenska kärnenergibranschen. Eftermiddagen på forumet kommer att fokusera på business-to-business-möten mellan deltagarna i delegationen och de många svenska aktörerna som närvarar vid evenemanget. Denna satsning kommer att ge franska industrirepresentanter en privilegierad plattform att utforska affärsmöjligheterna på dessa två snabbt växande kärnenergimarknader i Norden.

Sverige och Finland, möjligheternas länder

I Sverige erbjuder de fastställda effektmålen för driftsättning av nya kärnkraftskapaciteter fram till 2035 lovande partnerskapsmöjligheter för franska aktörer. Det förväntas att 2 nya reaktorer ska byggas fram till 2035 och upp till 10 fram till 2045.

Dessutom förväntas de 6 befintliga reaktorerna genomgå produktionsförbättringar och förlängning av driftstiden fram till 2060.

Finland, som har en ambitiös strategi för koldioxidneutralitet till 2035, med två befintliga kärnkraftverk och fem reaktorer i drift, inklusive den första EPR som togs i bruk i Europa, planerar att stärka sin kärnkraftspark. Detta öppnar också upp möjligheter för franska kärnkraftsexperter.

Alla alternativ övervägs: kraftreaktorer, SMR och förlängning av äldre reaktorer.

Expertis och engagemang från Frankrike

Under mer än 50 år har den franska kärnkraftsindustrin utvecklat en värdefull expertis inom produktion av kärnenergi, bränslecykelhantering och tillverkning av specifika utrustningar. Denna expertis är erkänd över hela världen.

Frankrike har 56 kärnreaktorer i drift, innan den snarast kommande driftsättningen av Flamanville-3 ; 120 kärnreaktorer med fransk teknologi runt om i världen ; serviceavtal för nära 250 reaktorer.

Den franska kärnkraftsbranschen har över 3200 företag, 220 000 anställda, och en stor potential att anställa fler, med en omsättning på 47,5 miljarder euro. Källa : Gifen

Denna uppdrag vittnar om Frankrikes fortsatta engagemang som världsledare inom kärnenergi, att bidra till den europeiska och globala energiomställningen samt att stärka vänskaps- och tekniskt-industriellt samarbete med sina svenska och finska partners.

Här nedan finns listan över deltagarna i det franska kärnkraftsturnén:

BEAUDREY

BERTIN TECHNOLOGIES

CERG FLUIDES

IFTS (Institut de la Filtration et des Techniques Séparatives)

SBS FORGE

SNEF POWER SERVICES

STELLARIA

TECHNETICS

THORISON

TOP INDUSTRIES

TRILLIUM FLOW TECHNOLOGIES FRANCE

X’PLAN RESEARCH

Våra partner:

https://www.3ds.com

https://www.edf.fr/en

https://www.gifen.fr/

https://www.nuclearvalley.com/

Foto: Markus Distelrath