Nyheter

Debatt: ”Det behövs ett helhetsansvar för vattenfrågor”

”Vi efterfrågar en tydligare ansvarsfördelning och större beslutsförmåga, med kontroll av VA-nätens livslängd samt av investeringsbehov.”

Det skriver Anders Robertsson, Vd Maskinentreprenörerna, Joacim Nordh, Vd Svenska rörgrossistföreningen och Jonny Hellman, Vd VVS-fabrikanterna i en debattartikel i Dagens Samhälle:

”Under 2023 rapporterade svenska medier om minst 556 olika vattenläckor på ledningar som de kommunala VA-organisationerna ansvarar för. Det är en ökning med drygt 20 procent från 458 rapporterade läckor under 2022.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/det-behovs-ett-helhetsansvar-for-vattenfragor/