Nyheter

Nordluft tar in nytt riskkapital från Södra Ädla och EIT InnoEnergy för precisionsspridning inom skogsbruk

Den svenska startupen Nordlufts unika drönarlösning möjliggör skogsgödsling och spridning av bioaska inom skogsbruket med betydligt större flexibilitet och precision – samtidigt som det finns potential till betydande kostnadssänkningar.

På sikt finns stora möjligheter även inom jordbruket. Nu tar bolaget in ny finansiering från Södra Ädla och EIT InnoEnergy.

Nordluft har tidigare framgångsrikt demonstrerat sitt koncept genom olika prototyper, och tar nu in mer kapital för att fortsätta sin resa mot en fullt marknadsfärdig produkt, säkra erforderliga flygtillstånd och kommersialisering mot en större marknad, särskilt inom nordiskt skogsbruk.

Den nya investeringsrundan har letts av Södras dotterbolag Södra Ädla och EIT InnoEnergy.

– Drönare har redan kommit till stor användning på många håll i samhället – utom när det kommer till mer handgripliga uppgifter med enorm potential, såsom skogsbruk och jordbruk. Det är där vi gör skillnad med vår mycket kapacitetsstarka lösning. Drönarbaserad spridning ger åtkomst överallt, oavsett terräng och markens bärighet.  Samtidigt räknar vi med att på sikt kunna sänka spridningskostnaden betydligt, i vissa fall med över 50 procent jämfört med dagens spridningslösningar, säger Elof Winroth, grundare och vd, Nordluft.

Hittills har det saknats effektiva drönarlösningar som har kunnat återföra bioaska på, eller gödsla inom skogsbruket. Istället har sektorn behövt förlita sig på spridning med helikopter eller ombyggda skogsmaskiner, vilket inneburit höga kostnader för maskiner, personal och transporter samt sämre precision. Med drönarbaserad spridning ökar möjligheten att sprida aska även på mindre områden utan skador på skogen, man kommer åt överallt oavsett markbärighet och det behövs inte några stickvägar.

– Södra Ädla ser ett stort värde för skogsgården med drönarbaserad askåterföring. Ökad askåterföring bidrar till bevarad näringsbalans i skogen efter grotuttag och möjliggör ökad kolbindning och skogstillväxt om uppskattningsvis 10-20 procent på marker med god kvävebalans. Investeringen är ytterligare ett steg för Södra att aktivt bidra till utvecklingen mot ett smartare skogsbruk med ökad cirkularitet, säger Erik Bengtsson, investeringsansvarig vid Södra Ädla.

Nordluft finns sedan 2018 med bland portföljbolagen hos den europeiska energifinansiären EIT InnoEnergy, som arbetar för att främja och accelerera omställningen till förnybar energi i Europa. I samband med den nya finansieringsrundan investerar nu EIT InnoEnergy på nytt i Nordluft.

– Nordluft har uppvisat signifikanta framsteg sedan vi började stödja dem. Vi är glada att kunna fortsätta stödja deras tillväxt och utveckling vidare mot kommersialisering genom den nya investeringsrundan. Deras produkt har betydande potential inom såväl skogsnäringen som energisektorn. Södra kan också bli en viktig framtida kund för Nordluft, och vi välkomnar dem nu som ny investerare och strategisk partner, säger Sara Hjortmar, investeringsansvarig vid EIT InnoEnergy.

Elof Winroth kommenterar investeringarna från Södra Ädla och EIT InnoEnergy:

– Vi är mycket glada över att Sveriges största skogsägarförening Södra så tydligt visar sitt förtroende för Nordlufts koncept att man väljer att investera i oss genom dotterbolaget Södra Ädla. Södra har med sina anslutna skogsägare och sina egna industrier en stark position inom vår marknad. Det är också mycket hedrande att EIT InnoEnergy väljer att fortsätta att stödja oss, eftersom det är en av världens främsta investerare inom klimatteknologi, med ett stort nätverk som kan öppna marknader på europeisk och till och med global nivå.

Nordlufts lösning består av ett antal drönare som arbetar autonomt i grupp, ett egenutvecklat styrsystem och en basstation i form av en ombyggd lastbil med gott om lastutrymme för effektiv logistik. Drönarna fylls med bioaska, gödningsmedel eller annat från lastbilen och flyger sedan i omgångar ut för spridning över omgivande marker.

En ytterligare fördel med denna lösning jämfört med dagens system är att man inte behöver involvera så många fordon och operatörer. Detta blir särskilt kostnadseffektivt för skogsägare med små bestånd. Drönarna kan också sprida bioaska och gödsel på mycket små områden, till och med över enskilda träd. Givan kan dessutom varieras för att passa extra torra eller blöta områden. Här finns även stor potential till att öka produktiviteten och minska behoven av insatskemikalier inom jordbruket.