Nyheter

Kanthal utökar sin produktionskapacitet i Japan

Företag inom bland andra litiumjonbatteri-, halvledar- och fordonsbranschen visar en stark efterfrågan på miljövänliga värmelösningar med högre effektivitet som ska hjälpa dem att nå sina mål om minskade koldioxidutsläpp.

För att möta det ökade behovet utökar Kanthal sin produktionskapacitet i Sakura, Japan – en investering om cirka 100 MSEK. Syftet är att svara på marknadstillväxten på medel och lång sikt i Asien.

I Kanthals anläggning i Sakura, Japan, tillverkas produkter som används i elektrifieringen av industriella värmeprocesser.

Den starka globala tillväxten för litiumjonbatterier och halvledare driver en ökande efterfrågan på Kanthals miljövänliga värmelösningar. Samtidigt börjar ett flertal industrier såsom stål och fordon att omvandla sina värmningsprocesser från fossila bränslen till elektriska lösningar vilket gör produktionen mer energieffektiv samtidigt som de minskar sina koldioxidutsläpp.

Den totala investeringen om cirka 100 MSEK kommer att ske mellan 2024 och 2025. Den inkluderar utvecklingen av en ny anläggning i närheten av den nuvarande i Sakura, samt ny utrustning och ny layout. Den ska vara i full drift i slutet av 2025 och väntas öka företagets produktionskapacitet i Sakura med cirka 60 % samt leda till ytterligare arbetstillfällen.

Investeringen ska garantera en fortsatt stark lokal närvaro med förbättrad tillverkningskapacitet, ledtider och service.

– Den här investeringen är nödvändig för att vi ska kunna möta våra kunders nuvarande och framtida behov. Vi förväntar oss en snabbt växande efterfrågan på våra värmelösningar, både på våra traditionella produkter och på våra processgasvärmare för höga temperaturer, eftersom de gör det möjligt för industrier att genomföra det gröna teknikskiftet. Investeringen gör att vi kan svara på efterfrågan i Asien, säger Simon Lile, chef för affärsområdet Heating Systems på Kanthal.

Under det senaste året har Kanthal tillkännagett utbyggnationer av anläggningarna i Walldorf, Tyskland; Perth, Skottland; och Concord, USA. Det här är ytterligare ett exempel på hur företaget expanderar sin produktionskapacitet för att möta efterfrågan.