Nyheter

Sverige får ledande roll i Europa för hållbar gruvnäring

Europeiska rådet antog nyligen Critical Raw Materials Act, CRMA, för att bland annat stärka EU:s försörjning och tillgång till hållbart producerade kritiska råmaterial. Nu är det klart att det blir Sverige som ska leda den europeiska kommitté där länderna ska samverka och enas om standarder som kommer att behövas inom området hållbar gruvnäring.

–  Sverige är Europas ledande gruvnation och det här är ett sätt att ta större plats i de här frågorna globalt, något som har central betydelse för att stärka svensk och europeisk konkurrenskraft, säger Lisa Almkvist, standardiseringschef på Svenska institutet för standarder

Sverige och svensk gruvindustri är ett föregångsland på området tack vare ett systematiskt arbete med miljö- och arbetsmiljöfrågor. Den gröna omställningen står högt på EU:s agenda, och behovet av gemensamma lösningar och standarder för att lyckas är stort.

EU-kommissionen har lyft fram standarder som ett viktigt verktyg för att säkerställa den europeiska tillgången på en hållbar försörjning och produktion av kritiska råmaterial, och för cirka ett år sedan presenterade kommissionen ett förslag till förordning om kritiska råmaterial som nu har antagits av Europeiska rådet.

Standarder kommer att behövas för att ta fram riktlinjer och krav för hur Europa säkerställer en hållbar försörjning, tillgång och återvinning av kritiska råmaterial, ämnen som utgör en del av innehållet i till exempel batterier, mobiltelefoner och turbiner i vindkraftverk och är därför avgörande för övergången till ett fossilfritt samhälle.

Svenska institutet för standarder har därför, i samarbete med bland annat Boliden, LKAB och Svemin, och andra representanter från gruvnäringen, lyft behovet av att samverka inom den europeiska standardiseringsorganisationen CEN. Nu bildas en kommitté som kommer att ledas av Sverige.

–  Om det blir en ny standard inom det här området är det avgörande att det är just Sverige som har ledartröjan. Vi är EU:s mesta gruvnation och att leda arbetet innebär att vi kan vara med och påverka i frågor som är väldigt viktiga för svensk och europeisk gruvnäring, säger Kristina Branteryd, miljöexpert, Svemin.

Inom kort drar arbetet igång med att samla representanter från hela den europeiska gruvnäringen och inleda planeringen av arbetet framåt samt utse en ordförande som representerar svensk gruvnäring.