Nyheter

IKEM: ”Sverige bör modernisera kollektivavtalen efter tysk modell”

En ny rapport från IKEM – Innovations- och kemiindustrierna lyfter fram Tysklands framgångsrika implementering av medarbetaravtal som en modell för Sverige att eftersträva.

Medarbetaravtal, ett gemensamt kollektivavtal som täcker både arbetare och tjänstemän, har visat sig vara en effektiv lösning för att modernisera arbetsmarknaden och göra den mer flexibel och inkluderande. IKEM:s släpper idag en ny rapport som pekar på hur Sverige kan gynnas av att följa Tysklands exempel.

– Tyskland har under de senaste åren gått i bräschen för en arbetsmarknad där gamla gränsdragningar mellan arbetare och tjänstemän suddas ut, vilket har stärkt såväl arbetsgivar- som arbetstagarsidan. Ingen vill gå tillbaka till den gamla uppdelningen, säger Caspian Rehbinder, ansvarig arbetsmarknadspolitik, IKEM.

Den historiska uppdelningen mellan arbetare och tjänstemän i Sverige har lett till komplexa avtalsstrukturer och onödig byråkrati. Rapporten visar att en övergång till medarbetaravtal kan minska dessa problem och främja en mer enhetlig arbetsplatskultur.

– Genom att införa medarbetaravtal kan vi minska administrativa kostnader och skapa en mer attraktiv arbetsmarknad för både svenska och internationella företag. Det är dags för arbetsmarknadens parter att ta del av lärdomarna från Tyskland och våga ta steget mot en mer modern modell även i Sverige, säger Henrik Stävberg, förhandlingschef, IKEM.