Nyheter

Europeiska vindpartners sparar tid och pengar på teknisk dokumentation med nya riktlinjer

Siemens Gamesa, Vestas, Ørsted, Vattenfall och ett antal andra partners samarbetar för att ta fram nya riktlinjer som tolkar vindindustrins standarder. De första riktlinjerna är klara att användas och ska säkerställa en enhetlig delning av teknisk information oberoende av vindföretaget. Det kommer i slutändan att hjälpa värdekedjan att minska tidsåtgång och kostnader.

Vindindustriföretag följer en uppsättning befintliga standarder för bearbetning av teknisk information. Men dokumentationen av denna information sker på inkonsekventa sätt mellan branschens aktörer, vilket kräver resurser och tid för att klargöra.

Därför har Siemens Gamesa, Vestas, Ørsted, Vattenfall och flera andra partners gått samman i innovationsprojektet TIM Wind med hjälp av Energy Cluster Denmark för att utarbeta konkreta riktlinjer som tolkar vindindustrins standarder. Detta gör det enklare och mer enhetligt att strukturera, kategorisera och koda den tekniska informationen.

– Det vi skulle vilja med RDS PS, som är den nya standarden, är att komma överens om ett gemensamt språk där vi namnger vindkraftverket ur olika aspekter på samma sätt, oavsett om det är ett vindkraftverk från Vestas, Siemens Gamesa eller en annan brand. Så när våra kunder som Vattenfall, Ørsted med flera får dokumentation från något av företagen har vi samma förståelse och beskrivning i form av koder. Genom att förenkla det och göra det lika, kommer vi inte behöva skapa översättningstabeller och skapa transparens, och detta kommer i slutändan att spara pengar och tid för alla, säger Christian Lindegaard Hovde, avancerad elektrisk ingenjör på Siemens Gamesa Renewable Energy.

De första riktlinjerna är klara

Tre riktlinjer är färdiga och redo att användas i den globala vindindustrin. Den första riktlinjen är baserad på IEC 61355-1 ”Document kind Classification Codes for the wind industry.” En riktlinje, partnerna har fokuserat på att identifiera och beskriva vindkraftverkens komponenter; torn, gondol och vingar. Den andra riktlinjen är centrerad kring fundamentet för vindkraftverket, både på land, offshore och flytande.

– Den ena riktlinjen handlar om vindkraftverket och den andra handlar om grunden. Båda kan användas av alla på global nivå. Vi började med att göra det första hårda arbetet, som var att definiera strukturen. Nästa del var att dokumentera vad vi hittade, formellt skriftligt. Vi har alltid haft ett öga på att skriva i en stil som kan leda till att dokumenten görs till ISO-dokument, som är mer accepterade globalt, säger Ronald Donnelly, Senior Engineer Reference Designation på Vattenfall.

Potential för digitala lösningar

Just nu sker en stor skjuts mot digitalisering, data och artificiell intelligens inom industrin. Här spelar de nya riktlinjerna en viktig roll, eftersom det blir lättare att arbeta med digitala tvillingar av vindkraftverket.

En digital tvilling är en virtuell representation av ett fysiskt objekt eller system och kan till exempel användas för att förutsäga haverier eller slitage, för förbättringar och omställningar av produktion och processer eller för serviceuppgifter.

– När vi blir digitaliserade blir det mycket lättare att göra en digital tvilling av våra turbiner när vi har en ordentlig, enhetlig kodstruktur. Det gör det möjligt att hänga upp dokumentation på den, där man har manualer, ritningar och bilder. Sedan kan du gå till bruket och leta upp den digitala tvillingen och till exempel se när en komponent senast byttes, säger Knud Haugaard Jacobsen, Senior Specialist på Vestas Wind Systems.

Integrerad energiteknik

På lång sikt planerar partnerna att samarbeta för att skapa riktlinjer för alla delar relaterade till en vindkraftspark som det elektriska, SCADA och vindkraftparkens layout. Samtidigt planeras att de nya riktlinjerna ska kunna integreras med andra gröna energitekniker som batterier, solenergi och Power-to-X, så att en ännu större effekt uppnås.

– Nästa steg är att vi försöker dra upp det till en högre nivå om hur vi kan bryta ner det för en vindkraftspark. Och sedan kan vi börja undersöka hur vi kan involvera solenergi, våg och Power-to-X, och få dessa teknikområden att förstå metodiken. Vi vill trots allt använda det som en uppmaning till andra branscher att göra sitt bidrag. Förhoppningsvis kommer vi om 5-10 år att vara vid den punkt där det är utbrett och går därifrån, avslutar Christian Lindegaard Hovde.

Fakta om TIM Wind

TIM Wind står för Technical Information Management for the Wind Industry. Innovationsprojektet startade i slutet av 2019 och finansieras av vindindustrin.

Partnerkretsen består av: Vestas Wind Systems, Nordex Acciona, GE Vernova Offshore Wind, Siemens Gamesa Renewable Energy, Vattenfall, Ørsted, RWE, Equinor och DNV. Energikluster Danmark underlättar innovationsprojektet.