Nyheter

Skogsbranschen tar stora steg mot hållbar utveckling genom digitalisering

Stora kliv tas inom digitalisering i skogsbruket. Det framgår av forskningsprogrammets Mistra Digital Forest senaste årsrapport. Programchef Sverker Danielsson framhåller att skogsbrukets traditionella bild som konservativt nu ersätts av en syn på branschen som high-tech.

– Digitala verktyg möjliggör mer effektiva beslut, vilket gör det möjligt att rikta åtgärder exakt där de behövs, säger programchef Sverker Danielsson.

Programmets årsrapport ger en inblick i de senaste innovationerna inom skogsbruket. Ett exempel är de betydande framstegen inom laserskanning med hög upplösning, vilket ger detaljerad information om skoglig tillväxt, trädslag, volym och indikatorer för biologisk mångfald. Bättre information möjliggör därtill utveckling av skapare beslutsstöd. Automation är också ett framväxande område som skapar nya möjligheter för både maskinförare och maskinutveckling.

– Såväl datainsamling som ökad automation förändrar radikalt förutsättningarna inom skogsbruket och utvecklar hur man arbetar. Dagens skogsbruk är enormt högteknologiskt och förändringstakten är hög, tillägger Sverker Danielsson.

Maria Wetterstrand, styrelseledamot i programmet, understryker att skogen står för olika värden och betonar forskningens betydelse för utvecklingen:

– Digitaliseringen i skogsbruket är en viktig del i omställningen och möjliggör ett hänsynstagande till skogens alla olika värden – allt från dess sociala värden, ekonomiska värden, ekosystemtjänster till biologisk mångfald. Forskningsprogram som Mistra Digital Forest spelar en viktig roll i att driva på utvecklingen och därigenom bidra till hållbar utveckling inom skogsbranschen.

Ta del av årsrapporten här: 

https://arsrapport.mistradigitalforest.se/2023/