Nyheter

Smoltek har utvecklat en ny teknikgeneration av bolagets CNF-MIM-kondensatorer

Smoltek Nanotech Holding meddelar att koncernbolaget Smotek Semi har utvecklat en ny teknikgeneration av bolagets kondensatorteknik, CNF-MIM. Den nya generationen, kallad Gen-Zero, är grunden för att nå målet att tillverka olika typer av kondensatorer med mycket hög kapacitansdensitet. Hög kapacitansdensitet i kombination med en extremt liten formfaktor är ett krav för nästa generation av kondensatorer för avancerade elektronikprodukter, såsom mobiltelefoner.

Koncernbolaget Smoltek Semi har under 2023 arbetat med att ta fram en ny teknikgeneration av bolagets CNF-MIM-kondensatorer med hög volymmetrisk kapacitansdensitet. Gen-Zero, som den kallas, har nyligen färdigställts som en del av samarbetet med YAGEO, där Smoltek Semi äger alla rättigheter till resultatet.

– Även om vi i dagsläget har avslutat diskussionerna kring ett licens- och serviceavtal för kondensatorerna har YAGEO fortfarande ett stort intresse för vår teknik och kommer hjälpa oss med att utvärdera resultaten av kommande Gen-One-kondensatorer, säger Farzan Ghavanini, teknisk utvecklingschef på Smoltek.

Hög kapacitans på liten area – och vikten av volymmetrisk kapacitansdensitet

Smolteks kolnanofiberbaserade kondensatorteknik, CNF-MIM, skapar höga kapacitansvärden genom att växa extremt tunna och långa kolnanofibrer på ovansidan av ett kiselsubstrat. Med den här tekniken skapas en väldigt hög kapacitans på en mycket liten area, vilket är fundamentalt och efterfrågas av kondensatortillverkarna och deras kunder världen över.

– Smolteks teknik skiljer sig från konkurrenternas, som etsar djupa diken, eller hål, i kiselsubstratet, För att kunna utvärdera de båda teknikerna rättvist måste man titta på den volymmetriska kapacitansdensiteten. Det betyder att man måste jämföra hur mycket kapacitans man kan få vid en given volym i en CNF-MIM kondensator i jämfört med konkurrenterna, utvecklar Farzan Ghavanini.

Med de nya Gen-Zero-kondensatorerna kan Smoltek skapa en volymmetrisk kapacitansdensitet på upp till 120 nanofarad per kvadratmillimeter och per 1 mikrometer av kolnanofiber. Detta är jämförbart med de bästa kondensatorerna på marknaden.

Kapacitansvärdena i Gen-Zero-kondensatorerna är dock lägre än konkurrenterna. Detta beror på att Smoltek Semi ännu inte har optimerat längden på fibrerna; kolnanofibrerna i Gen-Zero är bara ett par mikrometer långa. I nästa generation, Gen-One, är ambitionen att växa längre kolnanofibrer, upp till 10 mikrometer långa, vilket förväntas möjliggöra kapacitansvärden i paritet med konkurrenterna.

– Även om vi kan tillhandahålla en mycket hög volymmetrisk kapacitansdensitet återstår fortfarande arbete för att nå vår fulla potential. Det pågående Gen-One projektet kommer redan under det här året bevisa styrkan och potentialen i vår teknologi för att skapa en världsledande kondensatorprodukt, avslutar Farzan Ghavanini.

På bilden: Farzan Ghavanini, CTO Smoltek