Nyheter

Världens första anläggning för steam-cracking med förnybar energi

BASF har i samarbete med SABIC och Linde skapat världens första testanläggning för steam-cracking där ugnarna värms med 6 megawatt el från förnybara källor. Tekniken har potential att minska koldioxidutsläppen med minst 90 procent jämfört med konventionell steam-cracking.

Efter tre år med utveckling, tekniska beräkningar och konstruktion är ugnen nu redo att tas i drift hos BASF i Ludwigshafen, Tyskland.

– Elektriskt driven steam-cracking är en nyckelteknologi som kan ge betydande koldioxidminskningar inom den kemiska industrin. Testanläggningen kommer att ge värdefull erfarenhet av tekniken i industriell skala, säger Dr. Martin Brudermüller, koncernchef för BASF.

Steam-cracking har stor betydelse i kemiproduktion och används för att bryta upp kemiska föreningar i mindre delar för att bland annat producera eten, som ingår i många plastprodukter. Den energikrävande processen utförs i ugnar vid en temperatur på cirka 850 grader. Hittills har fossila bränslen använts för att nå de höga temperaturerna. Genom att använda el från förnybara källor har den nya tekniken potential att minska koldioxidutsläppen med minst 90 procent jämfört med den teknik som används idag.

Anläggningen är resultatet av ett samarbete mellan BASF, SABIC och Linde och har stöttats av det tyska ekonomi- och klimatministeriet med 14,8 miljoner euro.