Nyheter

Iran/Israel-konflikten: Globala oljepriset kan öka med 75%

Världsbanken presenterade förra året krisscenarier för oljepriset. I det mest allvarliga scenariot skulle världens oljeförsörjning plötsligt minska med 6-8 miljoner fat per dag. En sådan chock skulle enligt Världsbanken leda till en 56-75% prisökning på världsmarknaden för råolja.

Om Iran/Israel konflikten leder till att Iran blockerar transport av olja genom Hormuz-sundet blir bortfallet av olja från världsmarknaden dubbelt så stort (dvs 16 miljoner fat). Så stort bortfall har alltså inte ens Världsbanken med i sitt mest allvarliga scenario.

– Med stigande oljepriser skulle effekterna av konflikten bli globala. Inflationen skulle plötsligt öka med energipriserna, men effekten kan också bli kortvarig beroende på störningarnas varaktighet, säger Heidi Schauman, global analyschef på Danske Bank.

20 miljoner fat olja flödar dagligen genom Hormuz-sundet, vilket motsvarar upp till 40 % av världens oljehandel. Internationella energibyrån IEA har uppskattat att 4,2 miljoner fat kan omdirigeras genom oljeledningar i Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och Irak i en störningssituation. I värsta fall skulle stängning av Hormuz sund därför ta bort nästan 16 miljoner fat olja per dag från världsmarknaderna.

Foto: Sujin Paluga