Nyheter

Viktigt steg för CCS i Slite

På energiministermötet i Bryssel den 15 april har bilaterala avtal för underlättande av transport av CO2 för geologisk lagring undertecknats mellan Sverige, Norge, Danmark, Belgien och Nederländerna.

– Det är mycket betydelsefullt att länder i norra Europa nu tagit ytterligare ett steg mot att nå vårt gemensamma europeiska klimatmål. När bilaterala avtal för CO2-transport mellan länderna undertecknas, underlättar det för alla aktörer som är involverade längs värdekedjan för infångning, transport och lagring av CO2, säger Karin Comstedt Webb, vice vd Heidelberg Materials Sverige.

Heidelberg Materials ställer om svensk cementindustri bortom nettonoll

Världens första fullskaliga CCS-anläggning inom cementindustrin etableras nu vid Heidelberg Materials cementfabrik i Brevik i Norge som en del av den norska Langskip-satsningen. Den nya CCS-anläggningen är dimensionerad för att fånga in 400 000 ton CO2 årligen vilket kommer påbörjas under 2025.

Vid Heidelberg Materials cementfabrik i Slite på Gotland har projekteringen för en mer än fyra gånger större CCS-anläggning inletts. År 2030 ska uppemot 1,8 miljoner ton fossil och biogen CO2 fångas in, för att sedan transporteras och permanent lagras. Det motsvarar 4 % av Sveriges totala CO2-utsläpp idag, mer än dubbelt så mycket som vägtrafiken i Stockholm släpper ut varje år.

Etableringen av en cementfabrik med noll nettoutsläpp och som möjlig kolsänka, är en av Sveriges mest omfattande investeringar för att ställa om svensk industri. CCS-satsningen på Gotland är också en förutsättning för att den svenska byggsektorn ska nå sitt mål om klimatneutral betong år 2030.

– Norge har under många år byggt upp en gedigen erfarenhet av att lagra CO2 under havsbotten på kontinentalsockeln och har kartlagt områden som är lämpliga för långsiktig och säker lagring. Genom att nå en överenskommelse om CO2-transporter över nationsgränserna för geologisk lagring visar Sverige och Norge ledarskap genom att tydliggöra ländernas gemensamma ansvar för att nå 2030-målen, fortsätter Karin Comstedt Webb.

Koldioxidinfångning viktig hörnsten för att nå europeiska klimatmål

Cementproduktion står för cirka 7 procent av de globala CO2-utsläppen idag. Infångning och lagring av CO2 (CCS och BECCS), är en avgörande metod för att markant och omgående kapa dessa utsläpp i cementindustrin.

– Ett steg mot att klargöra ansvar mellan aktörer i de bilaterala avtalen bidrar till en grundförutsättning för transport och lagring av koldioxid över nationsgränser och därmed för att realisera omfattande CCS-projekt som är under utveckling, framhåller Karin Comstedt Webb. Dessa avtal är också viktiga steg mot en gemensam europeisk marknad för transport och lagring av CO2, vilket är helt avgörande för att nå målet om ett klimatneutralt Europa.

Foto: Willfried Wende