Nyheter

Kaisa Soro-Pesonen ny chef för Brysselkontoret

Skogsindustrierna har rekryterat Kaisa Soro-Pesonen som ny chef för sitt Brysselkontor. Kaisa Soro-Pesonen har lång erfarenhet av EU-politik och public affairs i ledande roller inom finskt näringsliv, Brysselbyråer och EU-kommissionen.

–  Jag är oerhört glad över rekryteringen av Kaisa Soro-Pesonen. Svensk skogsindustri ska vara en närvarande aktör i det dagliga och gemensamma formandet av EU:s framtid. Med sin breda kunskap och sina utmärkta nätverk kommer Skogsindustriernas engagemang i EU att stärkas ytterligare med Kaisa som ny chef för vårt Brysselkontor, säger Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna. 

– Inför nästa mandatperiod står Europeiska unionen vid ett viktigt vägval. Jag är stolt över att ansluta mig till Skogsindustrierna som är en föregångare inom hållbarhet och främjar innovativa lösningar som stödjer både EU:s konkurrenskraft och den globala klimatomställningen. Svensk skogsindustri har mycket att erbjuda inom detta område och jag ser fram emot att bidra till det, säger Kaisa Soro-Pesonen, tillträdande chef för Skogsindustriernas Brysselkontor. 

Kaisa Soro-Pesonen kommer senast från tjänsten som chef för Brysselkontoret för det finska näringslivets centralorganisation. Hon tidigare bland annat varit vd för den europeiska rådgivningsgruppen Miltton Europe och partner vid Kreab samt även arbetat som kabinettsmedlem inom EU-kommissionen.

Hon tillträder sin nya tjänst den 16 augusti.

Samtidigt övergår Skogsindustriernas nuvarande chef för Brysselkontoret, Anna Holmberg, till en nyinrättad tjänst som medlemschef. Den nya tjänsten kommer bland annat ha ansvar för att samordna det branschgemensamma arbetet med Skogsindustrins Framtidsagenda, som är en plattform med tre löften inom klimat, cirkularitet och biologisk mångfald, med sikte på 2040. Både Kaisa Soro-Pesonen och Anna Holmberg kommer att ingå i Skogsindustriernas ledningsgrupp.

– Anna Holmberg har framgångsrikt drivit vårt Brysselverksamhet i fem år och jag är mycket glad att hon tackat ja till att axla ansvaret för att vidareutveckla Skogsindustriernas medlemsriktade arbete. Det kommer ge ytterligare kraft till det branschgemensamma samarbete som inletts för att infria löftena i Framtidsagendan,  avslutar Viveka Beckeman.

Foto: Laurent Verdier