Nyheter

Gör dig redo för framtiden med Evertiq Expo

Sveriges elektronikindustri kommer ha en nyckelroll i övergången till en digital och hållbar framtid. Samtidigt hotas den ledande positionen av stora satsningar i andra länder. Framtidsutmaningar som Sverige måste lösa handlar bland annat om hållbarhet, kompetensförsörjning och stärkta värdekedjor. Ett genomgående tema på årets Evertiq Expo i Malmö är ”Vart är vi på väg?”.

Evertiq Expo Malmö 2024, den 23 maj på Malmö Arena, är för besökare en kostnadsfri mässa tillägnad svensk elektronikindustri, där mycket kommer kretsa kring framtidsfrågor och utmaningar för den svenska elektronikindustrin. Mässan arrangeras för tredje året i rad och i år är första gången i Malmö.

– Tanken med dagen är att besökarna ska få med sig kunskap om den gröna omställningen och vad som krävs för att lyckas. Min förhoppning är att de ska gå härifrån med nya kontakter, en massa leads att följa upp och inspiration från kommande kommersialisering inom nanotransitorer bland annat, säger Daniel Myrtenblad, Expo Manager för Evertiq Expo 2024.

Ett av huvudämnena under dagen är den nya svenska elektronikagendan. Enligt agendan ska Sverige år 2036 leda den gröna omställningen inom Europas elektronikindustri. Sverige har en stabil position och står sig stark i den internationella konkurrensen – inom forskning och utveckling ligger Sverige i topp, liksom i omställningen till hållbar energiförsörjning.

Samtidigt finns en del orosmoln – kompetensbristen är ett av de största. Flera andra länder har redan färdiga strategier för att möta behovet av teknisk kompetens som krävs för att klara omställningen. Sverige har dessutom betydligt längre tillståndsprocesser än övriga länder – vilket också kan ses som ett hot mot Sveriges ledning.

– Evertiq Expo ger en fantastisk möjlighet att möta och nätverka med framförallt den svenska, men också europeiska elektronikindustrin och få inblick in i marknaden, dess utmaningar och möjligheter framöver. Senaste Evertiq Expo besöktes av fler än 860 besökare, fortsätter Daniel Myrtenblad.   

Elektronikindustrin har förändrats på många sätt över tid, i närtid har det skett en geografisk förändring där bolag i Europa allt mer tenderar att flytta hem produktion till Sverige och EU. I Sverige är Malmö och Öresund en av de snabbast växande regionerna och dessutom en av de mest intressanta och attraktiva i Sverige för företag och individer med intresse inom elektronikkonstruktion- och produktion.

Potentialen för elektronikbranschen är enorm, efterfrågan ökar när allt fler produkter innehåller elektroniska komponenter och med allt från komponentbrist till handelskrig och andra geopolitiska spänningar strävar de flesta regioner i världen efter att bygga upp resiliens för sina industrier – vilket till stor del kommer handla om elektronik.

Redan 2020 omsatte svensk elektronikindustri närmare 230 miljarder. Inräknat företag som tillverkar produkter beroende av elektriska komponenter stiger omsättningen till hela 1 000 miljarder och mycket tyder på att toppen inte nådd på mycket länge.

Evertiq Expo lyfts flera teknologier och kunskapsområden där Sverige ligger i framkant för att främja den gröna omställningen.

Dessa behöver Sverige nyttja för att om drygt tio år kunna utmärka sig inom den europeiska elektronikindustrin. För att lösa framtidsutmaningarna och behålla sin position bland ledarna i världen behöver Sverige genomföra ett kompetenslyft för en hållbar elektronikindustri. Forskning och utveckling behöver finansiering liksom riktade satsningar inom innovation och hållbar cirkulär elektronik.

Evertiq Expo samlar personer som jobbar med konstruktion och inköp av elektronik för att även diskutera elektronikens möjliggörande förmåga att ta plats i kommande innovationsprogram. Reshoring, att producera ”för regionen i regionen” har blivit ett begrepp som blivit allt viktigare både ur klimatsynpunkt och för att stärka värdekedjorna och lika viktigt och som kommer fortsätta prägla industrier över hela världen.

Behovet av närhet till leverantörer är också ett framträdande argument kring att förlägga produktion i Sverige och Europa. Lokala, europiska värdekedjor blir allt värdefullare och här behöver Sverige hitta och ta sin plats.

Hur och var svensk elektronikindustri är på väg?

https://evertiq.com/expo