Nyheter

Nytt samarbete: Specialiserar sig på underhåll och rengöring av tak och solcellsanläggningar

Rånäs Bruk AB, en ledande företagskoncern i Roslagen, har startat Tak & Solcellstvätten Sverige AB, ett nytt joint venture i samarbete med de lokala företagarna Mikko Wedin och Daniel Andersson. Det nya företaget kommer att specialisera sig på underhåll och rengöring av tak och solcellsanläggningar över hela Sverige.

Tommy Andersson, styrelseledamot i Rånäs Bruk, uttrycker sin entusiasm över det nya tillägget till koncernen:

– Det här är ett naturligt och strategiskt steg för Rånäs Bruk-koncernen. Med två etablerade solcellsföretag, Roslagssol och Photonic Power System, inom vår koncern ser vi fantastiska möjligheter till synergieffekter. Tak & Solcellstvätten Sverige AB kommer att förstärka och komplettera våra befintliga verksamheter, vilket möjliggör bättre service och underhåll för våra kunder.

Mikko Wedin, VD för Photonic Power Systems och en av de drivande krafterna bakom det nya företaget, ser positivt på framtidsutsikterna:

– Genom Tak & Solcellstvätten Sverige AB kommer vi inte bara att kunna erbjuda våra kunder högkvalitativt underhåll, men även förlänga livslängden på deras investeringar. Detta partnerskap stärker vår förmåga att leverera helhetslösningar inom solenergi, vilket är en avgörande faktor för att fortsätta leda utvecklingen mot hållbara energilösningar.

Tak & Solcellstvätten Sverige AB är resultatet av ett mångårigt samarbete och en gemensam vision om att förbättra tillgängligheten och kvaliteten på solenergirelaterade tjänster i Sverige. Med starka lokala rötter och en passion för innovation strävar det nya företaget efter att bli en ledare på marknaden och en pålitlig partner för både privatpersoner och företag.

Om Tak & Solcellstvätten Sverige AB

Tak & Solcellstvätten Sverige AB erbjuder tjänster som är av stort värde för fastighetsägare som investerat i solcellsanläggningar. Regelbunden rengöring och underhåll av tak och solcellspaneler är avgörande för att maximera energiproduktionen och förlänga anläggningens livslängd. Smuts, damm, löv och annat avfall kan minska solcellernas effektivitet betydligt, och utan korrekt underhåll kan detta leda till försämrad prestanda och i värsta fall skador på anläggningen.

Genom att anlita Tak & Solcellstvätten Sverige AB kan fastighetsägare säkerställa att deras solcellssystem fungerar på optimal nivå genom följande fördelar:

Ökad Effektivitet: Rena solpaneler har visat sig producera betydligt mer elektricitet. Genom professionell rengöring säkerställs att solpanelerna absorberar så mycket sol som möjligt, vilket ökar den totala energiproduktionen.

Förlängd Livslängd: Solceller är en betydande investering, och regelbundet underhåll hjälper till att försäkra att denna investering skyddas. Att hålla solcellerna rena minskar risken för korrosion och andra slitage som kan försämra panelernas funktion över tid.

Kostnadsbesparingar: Genom att upprätthålla hög effektivitet minskas behovet av ytterligare elektricitet från nätet, vilket kan leda till lägre elräkningar. Dessutom kan tidiga tecken på problem identifieras och åtgärdas innan de utvecklas till dyrare reparationer.

Miljömässiga Fördelar: Effektiva solcellssystem minskar beroendet av fossila bränslen och bidrar till en minskad miljöpåverkan. Rent underhållna solceller maximerar denna effekt genom att säkerställa att anläggningen fungerar så miljövänligt som möjligt.

Tak & Solcellstvätten Sverige AB är inte bara en serviceleverantör, utan en partner för fastighetsägare som vill optimera sina solenergiinvesteringar och bidra till en mer hållbar framtid. Med vårt engagemang för kvalitet och kundnöjdhet är vi här för att hjälpa våra kunder att få ut det mesta av deras solcellsanläggningar.

Om Rånäs Bruk AB

Rånäs Bruk AB är en diversifierad företagskoncern baserad i Roslagen, Sverige. Med en bred portfölj av verksamheter strävar koncernen efter att driva och utveckla företag genom innovativa och hållbara lösningar.