Nyheter

Klimatrådgivning i nordvästra Skåne bidrar till minskad energianvändning

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen leder till ökad kunskap hos svenska hushåll och bidrar till insatser som ger minskad energianvändning. Det visar en nyligen genomförd utvärdering som Energimyndigheten beställt.

Enligt rapporten leder rådgivningen till ökad medvetenhet och kompetens hos de som söker råd, vilket får betydelse för beslut om exempelvis energieffektiviseringsåtgärder. Dessutom bidrar rådgivningen till kortare beslutstid och att de som söker råd känner sig mer nöjda och trygga med sina beslut.

– Vi ger de som bor och verkar i kommunen anpassade råd i varje enskilt fall. Svar och tips är oberoende, kostnadsfria och hjälper till att spara både energi, miljön samt pengar, säger energi- och klimatrådgivare Ewa Sylegård vid Helsingborgs stad.

Helsingborg har ett samarbete med Bjuv, Båstad, Höganäs, Åstorp och Ängelholms kommuner. Nuvarande kommuner har samarbetat sedan årsskiften medan exempelvis Höganäs har varit med sedan starten 1998.

– De vi hjälper frågar till exempel om råd kring uppvärmning, som värmepump och fjärrvärme eller effektivisering av själva husets energianvändning med tilläggsisolering eller förbättring av fönster. Det är viktigt att se till helheten, så i rådgivningen ingår allt från solceller till ventilation och vilka bidrag som finns, fortsätter Ewa Sylegård.

De som tar hjälp av den kommunala energi- och klimatrådgivningen är i de flesta fall privatpersoner, men rådgivningen vänder sig också till företag och föreningar.

– Energi- och klimatrådgivningen är ett viktigt verktyg för att nå ut lokalt till hushåll, föreningar och företag. Det är ju där stora delar av omställningen ska ske i praktiken. Information och rådgivning får också ökad betydelse inte minst genom ny EU-lagstiftning. Det menar Annika Nilsson, programansvarig för energi- och klimatrådgivningen på Energimyndigheten.

Stor efterfrågan på opartisk rådgivning

Energi- och klimatrådgivningen tillgodoser en efterfrågan på opartisk rådgivning inom energi- och klimatområdet.

– Opartisk rådgivning är viktig i en tid där en stor del av tillgänglig information kommer från aktörer med egenintresse inom området, som försäljare eller tillverkare av specifika produkter eller tjänster, säger Annika Nilsson.

Exempel på genomförda åtgärder efter rådgivning är exempelvis tilläggsisolering, byte av värmesystem, byte till energiglas och installering av luft-/vattenvärmepump. De som sökt råd uppger att rådgivningen har bidragit till ökad medvetenhet och kompetens, att den har besvarat de frågor de haft och att de skulle rekommendera tjänsten.

I mer än 40 år har energi- och klimatrådgivningen varit en del av Sveriges energieffektiviseringsarbete. Den kostnadsfria och kommersiellt oberoende tjänsten finns i hela landet, i 289 av 290 kommuner, och finansieras med stöd av Energimyndigheten.

Under 2022 då elpriserna gick upp hittade rekordmånga rådsökande till rådgivningen. Under 2023 gick antalet rådgivningar ner något, men landade på en högre nivå än 2021.

Mer om utvärderingen

Utvärdering av energi- och klimatrådgivningen 2021–2023 (pdf)