Nyheter

Industriarbetsgivarna: ”Dags att fokusera på strukturreformer i svensk industri”

Regeringen sätter fokus på produktivitet och tillväxt i vårbudgeten. Åtgärder som främjar tillväxten måste nu påskyndas för att säkra jobben och för ökad sysselsättning. 

Sverige har allt sedan finanskrisen upplevt en svagare produktivitetstillväxt. Trenden måste vända.

–  Det är dags att fokusera på ekonomisk utveckling med strukturreformer som ökar produktiviteten och förbättrar den långsiktiga tillväxten, säger Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna.

Industriarbetsgivarna presenterade tidigare i våras en rapport som belyser olika scenarier för om svensk industri lyckas med ramvillkoren på plats eller om industrin inte lyckas och de ekonomiska konsekvenser som blir en följd.

– För att åstadkomma en ökad tillväxt behöver ramvillkoren komma på plats för att Sverige ska vara attraktivt att investera i, för svensk industri att kunna växa och utvecklas och för att lyckas med den gröna omställningen. Det handlar om effektivare tillståndsprocesser, om en säkrad elförsörjning och kompetensförsörjning, fortsätter Per Hidesten.

Svensk arbetsmarknad kännetecknas av en hög sysselsättningsgrad. Utmaningarna på arbetsmarknaden är främst kopplade till strukturell arbetslöshet och den försvagade matchningen mellan arbetslösa och lediga jobb.

Den satsning kring kompetensförsörjning som är presenterad i budgeten är fokuserad på att minska arbetslösheten. Satsningen är i form av ett ökat antal platser, cirka 2 000 på yrkesvux.

– Industriarbetsgivarna är positiva till en utökning av antalet utbildningar på yrkesvux. Det är viktigt att satsningen är långsiktig, så att kommunerna kan och hinner använda de utökade medlen. Det är även viktigt att utbildningarna som tillkommer är inriktade mot näringslivet, och framför allt industrin, avslutar Per Hidesten.