Nyheter

Extrema väderförhållanden sätter press på vattenmagasin i Voxnans område

En kombination av regn och stora snömängder som nu smälter har resulterat i betydande ökningar av tillrinningarna i Voxnans upptagningsområde. Trots tidiga åtgärder från Fortum med ökade tappningar från magasinen, har tillrinningarna fortsatt att öka kraftigt.

Med vattendomar och väderprognoser som vägledning bevakar Fortum situationen och vidtar kontinuerligt åtgärder. Årets extrema förhållanden, med vattenmättad mark efter höstens storm Hans och den snörika vintern, gör situationen särskilt utmanande att förutse.

Fortum fortsätter att övervaka situationen noggrant och vidtar nödvändiga åtgärder för att hantera den ökade vattenbelastningen och informerar mer vid behov.