Nyheter

Jönköping Energi: Goda resultat 2023 – men utmaningar framåt

Jönköping Energi visar goda resultat för 2023, men trots höga siffror i bokslutet innebär förutsättningarna i omvärlden att delar i verksamheten är väldigt ansträngd. Jönköping Energis egen elproduktion gjorde toppresultat medan till exempel fjärrvärmen har stora kostnadsutmaningar.

I 2023 års bokslut har Jönköping Energi redovisat ett starkt resultat på över 200 miljoner kronor. Det goda resultatet beror till stor del av elproduktionen och att Jönköping Energi under 2022 var förutseende och kunde sälja vissa av 2023 års elproduktionsvolymer till de höga priser som var på marknaden under den tiden.

– När man handlar med el så kan man göra terminsaffärer och då säljer vi elen i förväg på elmarknaden för ett visst pris. Det innebär att vi redan under 2022 säkrade delar av våra elproduktionsintäkter för 2023 på en hög nivå med historiskt god lönsamhet, säger Fridolf Eskilsson, vd på Jönköping Energi. Därför vi har fått ett starkt resultat i vårt bokslut för 2023.

Trots att elproduktionen har gått bra under 2023 är det andra områden som har haft det tuffare inom koncernen. Det gäller framför allt fjärrvärmen där bränslepriserna har nått nivåer som Jönköping Energi aldrig har upplevt tidigare. Biobränslepriserna har ökat med 150 % under de senaste två åren och den främsta anledningen är Rysslands invasionskrig i Ukraina som har rubbat handeln med träråvaror både i Europa och globalt, vilket trissat upp priserna till historiskt höga nivåer.

– Utsikterna för 2024 visar på flera utmaningar som vi behöver ta höjd för. Bland annat handlar det om att hantera det höga kostnadsläget såväl som ränteläget. Under 2024 har vi startat ett stort resultatförbättringsprogram inom koncernen. I detta arbete är det viktigt att vi inte äventyrar vår långsiktigt viktiga roll för Jönköpingsregionen och för våra kunder. Jönköping Energi vill också ligga i framkant inom de alltmer utmanande säkerhet- och beredskapsfrågorna, avslutar Fridolf Eskilsson.

Mer information

Länk till Hållbarhets- och årsredovisningen 2023