Nyheter

Nu är de här: transformatorerna som möjliggör Luleå Industripark

Luleå Energi investerar för framtiden. Den här gången gäller det fyra nya transformatorer som nyligen anlände till Luleå. Två av dem ska ersätta dagens befintliga trotjänare på Lerbäcken för att framtidssäkra elen åt Luleåbor. De andra två blir helt nya och möjliggör industrisatsningarna i Luleå Industripark.

Totalt fyra transformatorer har anlänt till Luleå. Dessutom är det förberett för två ytterligare transformatorer som tar höjd för fler framtida industrietableringar. Samtliga fyra placeras av praktiska skäl på Hertsöfältet, i anslutning till Svartön och Luleå Industripark. Luleå Energi står för investeringen, äger och driftar transformatorerna.

– Med de nya transformatorerna på plats, tillsammans med kabeln som Luleå Energi och Vattenfall i gräver ner längs Hertsövägen, så är vi rustade att ansluta och leverera el åt industrisatsningarna i Luleå Industripark. Sedan ska två av de fyra transformatorerna som installeras trygga elleveransen för Luleåbor, säger projektledare Mathias Blom på Luleå Energi.

Lite snabb transformator-fakta:

Kostnad: Cirka 60 miljoner kr för samtliga fyra transformatorer.

Vikt: De två större transformatorerna väger 95 ton styck, och de två mindre 90 ton styck.

Det här gör en transformator:

För att energiförlusterna ska bli så små som möjligt så transporteras elen på nätet med hög spänning. Det är inte minst viktigt när elen färdas längre sträckor. Norrbottens regionnät, som ägs av Vattenfall, har en spänning på 130 kilovolt. Transformatorernas uppgift är att sänka spänningen innan elen kan gå ut till Luleå Energis kunder på det lokala elnätet, i det här fallet till 40 respektive 20 kilovolt.