Nyheter

Amplex förvärvar italienska Vibrostop, experter på vibrationsdämpning

Amplex AB har förvärvat samtliga aktier i det italienska bolaget Vibrostop Srl. Säljare är bolagets huvudägare och VD Giorgio Sarti samt två minoritetsägare.

Vibrostop grundades 1936 och har allt sedan dess verkat från Milano, Italien. Bolaget är en ledande nischtillverkare av produkter för vibrationsdämpning, såsom gummidämpare, fjäderdämpare och vajerdämpare. Försäljningen sker till ett brett spektrum av kunder i Italien och Sydeuropa, varav tillverkare av värme- och luftkonditioneringsaggregat är den största kundgruppen. Vibrostop har 12 anställda och en årlig omsättning på cirka 40 miljoner kronor.

– Vibrostop är ett utpräglat nischföretag med ett starkt erbjudande och hög kompetens inom ett tydligt avgränsat område. Bolagets produkter kompletterar vårt befintliga produktprogram inom vibrationsdämpning väl, och tillför också geografisk täckning i södra Europa. Vibrostop blir därför ett värdefullt tillskott till vår företagsgrupp, säger Johan Karlsson, chef för affärsområde Lighting inom Amplex-gruppen.

Den verkställande direktören och tidigare majoritesägaren Giorgio Sarti:

– Jag är mycket tillfreds över att nu lämna över ägarskapet av familjeföretaget till Amplex, som är en stabil och långsiktig ägare, och som tror på decentralisering och frihet under ansvar. Inom Amplex-gruppen kommer Vibrostop att få stöd och verktyg för att fortsätta utvecklas utifrån sina egna förutsättningar, vilket även kommer att gynna våra högt värderade kunder och anställda.