Nyheter

Alleima och KPMG samverkar kring generativ AI inom forskningen

Alleima har i över hundra år bedrivit egen forskning och samlat information från ungefär 60 000 rapporter. En ovärderlig kunskap, men svår att överblicka. Tillsammans med KPMG har nu Alleima utvecklat en generativ AI-lösning, Alleima Guru, som gör det enklare att söka i materialet och effektivare att hantera.

Under lång tid har Alleima, en global tillverkare av högförädlade produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar, sett över hur generativ AI kan användas för att göra verksamheten smartare, bättre och mer effektiv. Produkterna som tillverkas används ofta i mycket ogästvänliga och tuffa miljöer, vilket innebär att det ställs mycket höga krav på företagets forskning och utveckling för att ta fram de bästa lösningarna.

Idag har Alleima runt 900 aktiva recept på olika legeringar och ungefär 250 personer jobbar inom forskning och utveckling runt om i världen, med merparten i Sandviken.

Under åren har bolaget samlat cirka 60 000 forskningsrapporter i sina arkiv. Snart kommer de rapporterna att leva i ett smart, digitalt system, som innebär att arbetet inom forskningen kan effektiviseras väsentligt framöver. Potentiellt skulle tidsåtgången för arbetet kunna halveras.

– Många gånger kan det vara utmanande för forskare att hitta dokument med fakta kring det som gjorts i tidigare. Med Alleima Guru ska det bli enklare och snabbare att få tillgång till tidigare forskning. Tiden som sparas, kan de nu ägna till att ännu bättre sätta sig in i våra kunders utmaningar och hur vi på Alleima kan bidra. Målet är också att kunna identifiera avvikelser i slutsatser som gjorts tidigare år, för att på så sätt få fram ännu bättre underlag till dagens utvecklingsprojekt, säger Tom Eriksson, forskningschef på Alleima.

– Vi på Alleima utforskar all teknik som kan göra oss till ett smartare, bättre och mer effektivt företag. Alleima Guru är det första projektet där vi använder generativ AI, men vi har redan nu identifierat flera andra områden där vi kan utveckla nya lösningar. Min förhoppning är att det här ska kunna ge ännu mer affärsnytta och förädlad information när den skalas upp, säger Mathias Johansson, it-chef på Alleima.

– Arbetet med Alleima Guru är verkligen ett nära samarbete, där vi genom hela processen har haft en stark vi-känsla. Det är intressant att se hur mycket värde vi på KPMG kan skapa, när vi kommer nära våra uppdragsgivares verksamhet. I det här projektet kopplar vi ihop vår tekniska förmåga med Alleimas produktutveckling, vilket skapar förutsättningar för att skapa värdefulla lösningar som är väl anpassade till verksamheten, säger Matilda Johansson, uppdragsansvarig på KPMG.  

I ett första steg har runt 4.000 av dokumenten gjorts sökbara och resten av implementeringen kommer att ske stegvis. Planen är att utveckla konceptet vidare till att även kunna förbättra processer inom andra delar av företaget som inköp, HR, finans eller produktionen. Alleima Guru är byggd på en sluten privat plattform med samma informations- och säkerhetsklassning som befintlig systemmiljö, vilket ger bra kontroll på informationen och hur den används av algoritmen.