Nyheter

Justering av elnätsavgiften från 1 maj 2024

Från och med 1 maj kommer kunder med 16-63 A att få en justering av elnätsavgiften. Justeringen som görs 1 maj 2024 innebär en höjning för vissa kundgrupper och en sänkning för andra kundgrupper. Totalt är det för Jönköping Energi Nät en intäktsneutral förändring.

Prisjusteringen innebär alltså att vi varken höjer eller sänker elnätsavgiften totalt. Elnätsavgiften är kostnaden för transport av elen till kunderna via elnätet. Avgiften går till att distribuera el samt att underhålla, säkra och bygga ut elnätet för att möta kundernas efterfrågan på anslutning av en stabil och säker elleverans.

Anledningen till förändringen är att elnätsavgiften ska återspegla kostnaderna för att transportera elen till kunderna via elnätet. Vi har genomfört en grundlig översyn av vilka anslutningstyper som driver vilka kostnader och påbörjar med denna förändring en anpassning av elnätsavgifterna.

Vad innebär justeringen för mig som kund?

För en kund som bor i lägenhet (16 A) med en årsförbrukning på 2000 kWh innebär det en höjning med cirka 12 kr i månaden (inkl. moms)

För en villakund (16 A) med en årsförbrukning på 10 000 kWh innebär det en höjning med cirka 61 kr i månaden (inkl. moms)

En eluppvärmd villa (25 A) med en årsförbrukning på 20 000 kWh får en höjning på cirka 56 kr i månaden (inkl.moms)

Större elnätskunder (<63A) får generellt en sänkning.

Jönköping Energi har en viktig roll i energiomställningen särskilt när efterfrågan på mer elproduktion ökar. I och med att samhället ställer om med elektrifiering av fordon och industrier blir trycket stort på hela energisystemet och behovet av förstärkningar i elnätet ökar. Som kund är du med och bidrar till den gröna omställningen och till ett hållbart energisystem.

Mer information:

Mer information om elnät
Se elnätsavgifter privat
Se elnätsavgifter företag
Information hos Energimarknadsinspektionen