Nyheter

XANO förvärvar danskt rotationsgjutningsföretag

XANO har idag förvärvat det anrika rotationsgjutningsföretaget Dansk Rotations Plastic ApS (DRP). DRP, som är baserat i Kalvehave, Danmark, har i över 50 år utvecklat och tillverkat rotationsgjutna produkter i polymera material. Företagets tjänster inkluderar allt från konstruktion och verktygsframtagning till produktion och efterbearbetning.

Kunderna finns huvudsakligen i Danmark och utgörs av ledande företag inom miljöteknik, kemisk industri, belysning och möbeltillverkning. DRP:s försäljning är jämnt fördelad mellan kundspecifika uppdrag och de egenutvecklade produkterna inom industri, lantbruk, miljöteknik och fritid.

Företaget omsatte 47 MDKK under räkenskapsåret 2022/2023.

DRP blir en del av XANOs affärsenhet Industrial Products med företag som arbetar i polymera material och har ett stort hållbarhetsfokus. I likhet med de nya systerföretagen erbjuder DRP produkter i återvunnen plast samt av material med bioinnehåll som minskar klimatavtrycket. I övrigt används plastmaterial som är helt återvinningsbara.

DRP kompletterar verksamheterna inom Cipax genom att tillföra expertis och produktionskapacitet samt ge tillgång till nya marknader. Cipax har sedan tidigare en stark position i Norden och norra Europa. Via förvärvet skapas nya affärsmöjligheter för de egna produktsortimenten inom industri, marin och miljöteknik hos såväl Cipax som DRP.

Konsolidering sker från den 5 april 2024. Förvärvet bedöms ha en marginell påverkan på XANOs resultat per aktie.

Inom ramen för förvärvet var säljarnas önskan att återinvestera motsvarande maximalt 10 MDKK av erhållen köpeskilling via förvärv av XANO-aktier. XANOs styrelse har därför beslutat att utnyttja bolagsstämmans bemyndigande för förvärv och överlåtelse av egna aktier, som gäller fram till och med årsstämman 2024. 179 442 egna aktier av aktieslag B har överlåtits till kurs 86 SEK per aktie. Betalning för aktierna har erhållits i form av revers om 15,4 MSEK.

Före transaktionen uppgick XANOs innehav av egna aktier till 509 132 av aktieslag B, vilket också var det högsta antal aktier som kunde överlåtas. Efter överlåtelsen uppgår antalet aktier i eget förvar till 329 690 av aktieslag B, motsvarande 0,6 procent av totalt aktiekapital.

Foto: Alexander Stein