Nyheter

Äldre fjärrlarm på reningsverk behöver åtgärdas

Många uppkopplade apparater använder 2G- och 3G-teknik för att sända data. Nu ska dessa nät avvecklas och ersättas av de mer kapacitetsstarka 4G- och 5G-näten. Detta teknikskifte berör bland annat många minireningsverk.

Sveriges största teleoperatörer har inlett nedstängningar av 3G-näten. 2G-näten släcks något senare, de kommer troligen att ha stängts ned till utgången av 2025. Framöver ska 4G- och 5G-tekniken användas, som har plats för mer datatrafik.

När de äldre näten stängs ned finns det risk för att en stor mängd uppkopplad utrustning slutar att fungera, däribland många reningsverk.