Nyheter

Rekordhög framtidstro hos mindre exportföretag

I november 2023 var förväntningarna på ökad export de kommande 12 månaderna rekordlåg hos Sveriges små och medelstora företag (SME), och tron på minskad export rekordhög. Nu är det precis tvärtom. Drygt 70 procent av SME tror idag på ökad export de närmaste 12 månaderna. Och bara 7 procent på minskad. 

Framtidstron är tillbaka. Det visar en ny undersökning som EKN låtit göra.

– Tron på framtiden är tillbaka, jag kan inte tolka undersökningen på något annat sätt. Det är inte så ofta man annars kan säga att siffrorna talar sitt tydliga språk. Men så är det här. Botten var senhösten 2023, sedan kom nya signaler från Riksbanken i november om en ny räntebana, och lägre inflation, och SME reagerar direkt, säger Carl-Johan Karlsson, chef för affärsområdet SME på EKN, och tillägger:

– SME är inte stora företag, men de är väldigt många. Vad en del inte vet är att de står för drygt 40 procent av Sveriges totala export, och är därför mycket viktiga för sysselsättningen i hela landet.

Undersökningen visar att förväntningarna på ökad export det närmaste kvartalet också börjar närma sig rekordsiffrorna från sista kvartalet 2021, då effekterna av pandemin klingat av, och det ännu återstod ett kvartal till Rysslands invasion av Ukraina.

– Här tror jag situationen i Röda havet spelar in. På kort sikt påverkar det företagens transporter, som nu måste gå runt Afrikas horn, och därmed blir minst 12 dagar längre till och från Asien, men på lite längre sikt ser det ut som om företagen räknar med att det är löst, säger Carl-Johan Karlsson.

Enligt SCB fanns det vid årsskiftet drygt 45 000 exporterande SME, företag med 1 till 249 anställda.

Och det fanns drygt 1 000 exporterande företag med fler än 250 anställda.

– Jag tycker de siffrorna talar för sig själva. SME bidrar till utveckling i hela landet. Alla orter har inte storföretag, men de har många små. Därför betyder det något när SME tror på ökad export, säger Carl-Johan Karlsson, och avslutar:

– Förenklat kan man säga att när små företag ökar sin produktion, anställer de lokalt. Större företag har ofta fler alternativ, som att flytta produktion eller att köpa fler robotar.

Foto: Serena Wong 

Om undersökningen
Metod: Telefonintervjuer med vd eller en av vd utsedd person.
Målgrupp: Exportföretag med 1–249 anställda.
Antal intervjuer: Drygt 300.
Vägning: Resultatet har vägts med avseende till bransch och antal anställda.
Fältperiod: Undersökning genomfördes av Skoop på uppdrag av EKN 1 – 28 februari.