Nyheter

Energiberedskap i kris

Hur stor är energiberedskapen i Örnsköldsvik? Energi- och klimatrådgivningen, som finansieras av Energimyndigheten, arrangerade nyligen ett webbinarium om energiberedskap riktat till fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i Västernorrlands län.

Syftet var att öka kunskapen om vad som behövs för tillgång till värme vid större och långvariga elavbrott i det nationella elsystemet.

Övik Energis egna medverkande – anläggningschef Stefan Fällström och marknadschef Mattias Lindberg – berättade hur Övik Energi vid ett långvarigt elavbrott har mycket goda möjligheter att kunna leverera fjärrvärme till våra kunder. Stefan och Mattias berättade också om vilka enkla åtgärder en bostadsrättsförening kan vidta för att hålla huset varmt med hjälp av fjärrvärme.

För att ytterligare stärka energiberedskapen i kris utreder Övik Energi även möjligheterna att förse kunder anslutna till Övik Energis elnät med elektricitet producerad lokalt i stadens kraftvärmeverk.

– Fjärrvärmen är känd för sin driftsäkerhet och i tider av ökat fokus på kris och beredskap vill vi bidra med extra trygghet i Örnsköldsvik även när det gäller tillgång till el. Vi utreder därför möjligheterna att producera och leverera el lokalt till Örnsköldsvik om vi skulle få ett långvarigt elavbrott på det nationella elsystemet. Jag ska inte föregå utredningen, men preliminärt ser det positivt ut att kunna utveckla vår verksamhet så att vi ska kunna lyckas även med det, säger Stefan Fällström.

– Det här är helt i linje med Energimyndighetens nya förslag till regeringen om att energiförsörjningssektorn ska utveckla förmåga till ö-drift i Sveriges städer. I händelse av avbrott på det nationella elsystemet måste städerna fortsatt kunna försörjas med lokalt producerad el. Energimyndigheten bedömer att kraftvärmeverk som det vi har i Örnsköldsvik är viktigt för att kunna utveckla ö-drift, säger Mattias Lindberg.

Under webbinariet medverkade även Riksbyggen för att prata om möjligheterna till ö-drift för ett enskilt flerbostadshus genom installation av fastighetslokalt IT-system samt produktion och lagring av el.

Titta på webbinariet

Webbinariet spelades in och kan ses fram via länken

 https://play.mediaflowpro.com/ovp/17/78CFW5HHL3 fram till 9 april.