Nyheter

Ellevio: ”Hur ska elsystemets nya förmågor betalas?”

”Inför utbyggnaden och moderniseringen av elsystemet måste finansieringen utredas kring de nya förmågor som regeringen vill se. Att låta elnäts­kunderna bära alla kostnader vore orimligt.”

Det skriver Johan Lindehag, vd, Ellevio och Henrik Bergström, samhälls­politisk chef, Ellevio i en debattartikel i Svenska Dagbladet:

”Sveriges elsystem befinner sig i början av en utvecklingsfas vars like vi aldrig tidigare sett. I en rapport från 2023, genomförd av Sweco på uppdrag av Ellevio, framgår att elanvändningen de kommande tjugo åren mer än fördubblas i landet. Nivån av investeringar för att möta de ökande behoven, byta gammal infrastruktur mot ny, modernisera och bygga ut under denna tid motsvarar ungefär en svensk statsbudget. För elnäts­företagen, vars uppgift är att rusta infrastrukturen för elektrifierings­boomen, innebär det enorma investerings­behov och utmaningar när det gäller reglering.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.svd.se/a/vevqEX/ellevio-hur-ska-de-nya-elnaten-finansieras