Nyheter

TotalEnergies startar om gasproduktionen vid Tyra Offshore Hub efter en större ombyggnad

TotalEnergies meddelar nu produktionsstarten vid Tyra offshore-komplexet, beläget i danska Nordsjön, efter slutförandet av ett stort ombyggnadsprojekt för anläggningar. På platån kommer Tyra att producera 5,7 miljoner kubikmeter gas och 22 000 fat kondensat per dag, vilket gör att Danmark kan bli självförsörjande och återigen bli en nettoexportör av naturgas.

TotalEnergies driver Tyrafältet på uppdrag av Danish Underground Consortium, ett partnerskap mellan TotalEnergies (43,2 %), BlueNord (36,8 %) och Nordsøfonden (20 %).

– Vi är glada över att få starta om Tyra-komplexet, en av de mest tekniskt avancerade offshore-gasproduktionsanläggningarna i världen. Framgången för detta storskaliga ombyggnadsprojekt beror på engagemanget från våra team, våra partners och våra entreprenörer. Nya Tyra implementerar digitala lösningar och tekniska innovationer som gör det möjligt för den att producera mer effektivt och med 30 % lägre växthusgasutsläpp jämfört med gamla installationer, säger Nicolas Terraz, General Manager Exploration-TotalEnergies produktion. Återupptagandet av gasproduktionen i Tyra stärker också försörjningstryggheten i Europa. 

Tyrafältet upptäcktes 1968 av Maersk Oil och ligger 225 kilometer väster om Esbjergs kust. I september 2019 avbröts gasproduktionen för att möjliggöra ombyggnad av platsen. Efter demonteringen av de gamla installationerna installerades åtta nya plattformar samt två jackor och sex gångbroar. Som en del av detta ombyggnadsprojekt kunde 98,5 % av det material som återvunnits från de gamla installationerna återanvändas eller återvinnas.

Gas från Tyra-navet exporteras till Europa via två pipelines som kommer till Nybro (Danmark) och Den Helder (Nederländerna).

TotalEnergies i Danmark

TotalEnergies har varit närvarande i Danmark i mer än ett halvt sekel och är ett ledande multienergiföretag med verksamhet inom olja och gas samt förnybar el. Företaget sysselsätter en mångsidig och internationell personalstyrka på cirka 1 200 personer i Esbjerg, Köpenhamn och offshore-platser.

TotalEnergies driver mer än 80 % av oljan och 90 % av den gas som produceras i Danmark, med fokus på att minska utsläppen, vilket framgår av att rutinfasning av sina tillgångar upphört sedan 2023. Dessutom utvecklar företaget projekt för kollagring i landet, som skulle kunna lagra upp till 5 miljoner ton/år av CO2 till 2030.

Som en integrerad elaktör utvecklar TotalEnergies två vindkraftsprojekt till havs (för en kapacitet på 405 MW) och arbetar med att utveckla ytterligare aktiviteter inom områdena vindenergi, solenergi och biogas.

Foto: Willfried Wende