Nyheter

Semcon vinner nytt ramavtal med Sinfra för miljö- och teknikkonsulter

Semcon har tecknat ett nytt ramavtal med Sinfra, som är en nationell inköpscentral med hundratals medlemsföretag inom exempelvis fjärrvärme-, VA- och elverksamhet. Avtalet täcker in flera av Semcons kompetenser, såsom miljökonsulter, elkonstruktörer och processingenjörer.

Det nya avtalet innebär att Semcon har möjlighet att erbjuda projekt hos fler än 500 aktörer över hela Sverige, där de flesta inte är företagets kunder idag.

– Sinfras medlemmar täcker in stora delar av den svenska försörjningssektorn och vi är stolta och glada över att kunna bidra med vår expertis för att bygga ett mer hållbart samhälle, säger Jonas Gustavsson, Head of Sales and Business Development på Semcon.

Avtalet träder i kraft den 15 mars 2024 och löper i två år med möjlighet för Sinfra att vid ett eller flera tillfällen förlänga det med som mest ytterligare tre år.