Nyheter

De största energibovarna på casino – Fysiskt och på nätet

Casinoindustrin, en flerfaldig miljardindustri globalt, spelar en betydande roll både ekonomiskt och socialt. Från neonbelysta gator i Las Vegas till den digitala världens nära obegränsade utbud av online casinon, är casinoverksamhet en omfattande konsument av energi. 

Energin som förbrukas när du snurrar på fysiska spelautomater hos ett lyxhotell i Las Vegas skiljer sig dock åt från om du underhåller dig hos något av de bästa online casino sidorna i Sverige. I denna artikel kommer vi att närmare undersöka de största energiförbrukarna hos både fysiska och nätbaserade casinon samt framföra några aktuella åtgärder för att minska denna förbrukning.

Den fysiska storekens betydelse

Att fysiska, även kallade landbaserade, casinon förbrukar stora mängder av energi är knappast förvånande, särskilt när man tar i beaktning exempel som Wynn and Encore, som täcker en yta på hela 17 782 kvadratmeter. Denna omfattande storlek medför ett betydande behov av energi för bland annat belysning och klimatkontroll.

Det finns dock framträdande exempel på hur man kan erbjuda en större yta utan att lämna ett alltför stort fotavtryck, såsom CityCenter i Las Vegas. Genom sin banbrytande användning av grön teknologi och hållbarhetsprinciper har detta komplex blivit en förebild för ekologiskt ansvarstagande inom casinobranschen.

Om vi däremot vänder oss till de nätbaserade plattformarna påverkar inte spelarnas miljö energiförbrukningen direkt –  eftersom den inte är fysisk. Fokus flyttas istället till de kontor och enheter som krävs för att personalen ska kunna utföra sina dagliga arbetsuppgifter. Detta sker i en mycket mindre skala jämfört med landbaserade casinon, även om sajter är aktiva dygnet runt. 

Det är dock fortfarande en aspekt som förtjänar uppmärksamhet, speciellt då det finns gott om stora spelbolag med tusentals anställda, som i många fall har kontor i fler länder. Ett bra exempel är kända LeoVegas Group, som totalt har tio kontor i sju olika länder.

Onlineplattformar är inte kravlösa

Online casinon, även om de inte har samma typ av fysiska strukturer att underhålla, undgår inte energiförbrukning på andra sätt. I hjärtat av deras verksamhet finns kraftfulla datacenter som drivs av servrar, vilka oupphörligen måste vara aktiva för att hantera den globala spelartrafiken.

Dessa datacenter står inför dubbla utmaningar; de måste inte bara försörja servrarna med energi utan även effektivt hantera betydande mängder värme för att förhindra överhettning. Detta leder till att en betydande del av energin används för kylsystem som arbetar dygnet runt för att upprätthålla optimala driftstemperaturer.

Betraktar man den svenska marknaden för datacenter i sin helhet har den upplevt en markant tillväxt, där energiförbrukningen noterades till att vara mellan 2,8 och 3,2 terawattimmar under 2022. Trots en prognos som pekar mot en energianvändning på mellan 4,0 och 4,4 terawattimmar till 2025, förväntas tillväxthastigheten saktas ned på grund av införandet av nya skattelagar och en ekonomisk avmattning, med en uppskattad energianvändning på 4,4 till 5,2 terawattimmar för 2023.

När det gäller hur online casinon kan minska sin energiförbrukning vad gäller datacenter, är så kallade gröna datacenter något som blir allt mer tillgängligt. Dessa använder, till skillnad från standarden, förnybar energi, såsom vind- eller solkraft, för att driva sina operationer. Vidare integreras avancerade kyltekniker som använder sig av naturlig kylning eller återanvändning av värme.

Fysiska spelautomater tar stor plats energimässigt

Bland de fysiska energiförbrukarna i casinovärlden är spelautomaterna särskilt framträdande och anses vara ansvariga för 30–35 % av ett casinos totala energiförbrukning. Denna betydande andel av den totala energianvändningen beror på att dessa maskiner ofta är i drift dygnet runt, med ljus, ljud och digitala skärmar som ständigt förbrukar el.

För att ta itu med dessa energiutmaningar har branschen dock börjat vända sig mot innovativa lösningar, såsom energisparlägen för spelautomater. Dessa tekniker har visat sig vara effektiva, med rapporter från Business Queensland som pekar på en minskning av energiförbrukningen med 30–60 % för anläggningar i den australiska delstaten.

Online spelautomater och andra casinospel visar dock en annan bild när det kommer till energiförbrukning. Till skillnad från deras fysiska motsvarigheter har online casinospel en betydligt lägre direkt energiförbrukning. Denna skillnad beror på att energiförbrukningen huvudsakligen avser användarens personliga enheter såsom datorer eller smartphones, vilka generellt är mer energieffektiva än de stora spelautomaterna. 

Glöm inte underhållningen utöver casinospelen

Fysiska casinon återstår som de främsta konsumenterna av energi, särskilt när det gäller deras omfattande utbud av underhållning och tjänster utöver själva spelandet. Med en bred repertoar som inkluderar allt från hisnande live-shower och konserter till exklusiva restauranger och barer, krävs en intensiv användning av teknisk utrustning, köksapparater och belysning, vilket avsevärt ökar deras energiförbrukning.

Online spelbolag, å andra sidan, anordnar ibland fysiska evenemang för sina VIP-spelare, men dessa tillfällen är relativt sällsynta, oftast bara ett par gånger per år, och sker i mycket mindre skala. Dessutom hålls dessa evenemang inte i egna fastigheter utan i externt bokade utrymmen, anpassade till det specifika tillfället, vilket innebär att deras energipåverkan förblir minimal i jämförelse.