Nyheter

Nya regeringsbeslut om beredning av flera havsbaserade vindkraftparker

Regeringen har idag beslutat att ge länsstyrelserna i Uppsala och Gävleborgs län i uppdrag att se över förutsättningarna för tre nya havsbaserade vindkraftparker – Najaderna, Olof Skötkonung och Sylen. Sveriges geologiska undersökning (SGU) får samtidigt i uppdrag att utreda möjligheterna för undervattenskablar inom två av parkerna.

Regeringen har fått in flera tillståndsansökningar som ska bidra till utbyggnaden av den fossilfria elproduktionen i Sverige. Nu får länsstyrelserna i Uppsala och Gävleborgs län samt SGU i uppdrag att bereda ärendena.

Länsstyrelsen i Uppsala län ska undersöka förutsättningarna för de havsbaserade vindkraftparkerna Najaderna och Olof Skötkonung. Samtidigt får Länsstyrelsen i Gävleborgs län motsvarande uppdrag för Sylen. SGU får i uppdrag att utreda möjligheterna för undervattenskablar inom de planerade parkerna Najaderna och Sylen.

Sylen planeras att byggas i Sveriges ekonomiska zon cirka 59 km från Söderhamn och 70 km från Hudiksvall.

Olof Skötkonung planeras att byggas i Sveriges ekonomiska zon cirka 53 kilometer från Gävle och 58 kilometer från Östhammar.

Najaderna planeras att byggas cirka 17 km utanför Tierp i territorialhavet med en sträckning ut i Sveriges ekonomiska zon. Regeringen har att pröva ansökan om tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon. Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för den del av parken som planeras inom territoriet har lämnats in till mark- och miljödomstolen. För att prövningarna så långt som möjligt ska kunna samordnas har regeringen i dag även beslutat att förbehålla sig prövningen av tillåtligheten för den del av Najaderna som planeras inom territoriet.

De uppdrag som regeringen har beslutat om i dag är en del av regeringens satsning på att skapa förutsättningar för en kraftfull utbyggnad av den havsbaserade vindkraften.

Foto: Pablo