Nyheter

GHM Group blir Senseca

I flera decennier har GHM Group med fabrikaten Honsberg, Val.Co, Greisinger, Martens och DeltaOHM tillverkat banbrytande produkter inom mätteknik. Dessa fem varumärken slås nu samman och bildar det nya varumärket Senseca. Men detta är inte bara ett varumärkesarbete, målet är att samla kunskapen från de olika bolagen och skapa ett agilt bolag som kan utveckla produkter och snabbt agera på kundernas behov och marknadens trender.

Senseca erbjuder produkter inom mätteknik för nivåövervakning, flödesövervakning, temperaturövervakning och vätskeanalys. Vanliga applikationer återfinns inom förnybar energi, smarta fabriker, jordbruk, hälsa och läkemedel samt vattenhantering, för att nämna några.

Hur kommer sammanslagningen påverka produktsortimentet?

Sammanslagningen av de olika varumärkena kommer inte ha någon påverkan på produktsortimentet. Produkter som tidigare varit märkta med Honsberg, Val.Co, Greisinger, Martens eller DeltaOHM kommer numera kunna fortsätta handlas under varumärket Senseca.

GHM Group och de fem varumärkena, Val.co, Honsberg, Martens, Greisinger och DeltaOHM kommer från och med 1:a januari 2024 slås samman under Senseca och försvinna från all form av kommunikation.