Nyheter

Timbro: ”Kärnkraften har en avgörande roll i Europas industriella och gröna omvandling”

”Verkligheten kräver praktiska lösningar, inte utopiska drömmar. Nu måste de partier som fortfarande tvekar inför kärnkraftens potential lägga sina ideologiska skygglappar åt sidan.”

Det skriver Hanna Stenegren och Simon Wakter vid Timbro Miljöinstitut i en debattartikel i Dagens Industri: 

”Budskapet är tydligt – EU måste göra tillgång till gröna molekyler och gröna elektroner, inklusive kärnkraft, till en strategisk prioritering för att säkra europeisk konkurrenskraft. Det står klart i ljuset av den nyligen proklamerade Antwerpen-deklarationen där Europas största industriella aktörer tillsammans kräver en förnyad och stärkt konkurrenskraft för kontinenten. Med en uttalad uppmaning att komplettera det gröna avtalet med ett europeiskt industriavtal, är budskapet från Antwerpen att europeisk konkurrenskraft måste göras till en strategisk prioritering.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.di.se/debatt/karnkraften-har-en-avgorande-roll-i-europas-industriella-och-grona-omvandling/