Nyheter

Lotus Energy förvärvar lokal vindkraftsproduktion

Locus Energy fortsätter att växa genom ett nytt förvärv av lokal vindkraftsproduktion. Anläggningen är belägen nordöst om Falun i elområde SE3.

Locus Energy har den 1 mars 2024 via dotterbolaget Locus RePower tillträtt ännu ett vindkraftverk – Trollberget. Verket som uppfördes 2014 är beläget i Faluns kommun och har en effekt om 2 MW med en medelproduktion om 6,3 GWh per år. Arrendeavtalet löper fram till 2112. Säljare är Trollberget Vindkraft AB och affären mäklades via EnerBrokers AB. Trollberget Vindkraft AB företräddes i affären av Zedendahl Advokatbyrå i Borlänge.

Vindkraftverket kommer att förvaltas av DalaVind AB.

Förvärvet är ett exempel på Locus Energys investeringsstrategi att investera i befintlig energiproduktion som över tiden kan uppgraderas med ny teknik och komplettera med hybridlösningar såsom lagring och solceller.

– Det är glädjande att vi med förvärvet av Trollberget tar ytterligare ett steg i att utveckla vår närvaro i Dalarna, som är allt viktigare region för energiproduktionen i SE3 , säger Niklas Sörensen, VD Locus Energy.

Locus Energy investerar tillsammans med fonden SEB Nordic Energy i anläggningar för hållbar energiproduktion i Norden som kan uppgraderas med ny teknik för att accelerera utvecklingen av det lokala energisystemet. I dagsläget är Locus Energy närvarande genom direktinvesteringar i 21 svenska kommuner.