Nyheter

Kriget ökar risken för framtida skogsbränder i Ukraina

Den ryska invasionen av Ukraina har haft en stor negativ inverkan på skogarna i krigsdrabbade regioner. I en ny vetenskaplig artikel publicerad i tidskriften Nature konstaterar forskare från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) att det finns omfattande skador i flera skogsområden och att det under de kommande decennierna kommer råda en förhöjd risk för skogsbränder.

På grund av den ryska fullskaliga militära invasionen av Ukraina kom ett stort område i de södra och östra delarna av Ukraina under massiv beskjutning och har påverkats av en mängd olika krigsrelaterade aktiviteter. I den nya artikeln har forskare bedömt skadorna på skogarna i tre av de mest krigspåverkade områdena, med hjälp av satellitdata. Skogarna har främst skadats av skogsbränder på grund av beskjutningsrelaterad antändning och mekaniska skador på grenar och stammar.

– Omfattningen på miljöskadorna i ukrainskt territorium, orsakade av den ryska aggressionen, är enorm. Vår statelitdata visar omfattande skador men den fulla omfattning är för närvarande okänd eftersom vi inte kan djupstudera områdena på grund av det pågående kriget, säger Maksym Matsala, forskare vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet.

I området Cherson, längs Dnepr-floddeltat, har cirka 7 000 hektar, 16 procent, av skogsbestånden skadats. I de andra två områdena, Tjernobyls förbjudna zon och skogarna mellan städerna Charkiv och Luhansk, skadades 5 respektive 9 procent av skogstäcket.

I artikeln publicerad i Nature prognosticerar forskarna nu att brandrisken kommer att vara hög under de kommande decennierna. På grund av oexploderad ammunition röjs många brända tallplantager inte upp, vilket skapar stora ansamlingar av vedartat bränsle. Detta kommer snart att kompletteras med nytt gräs som är mycket brandfarligt under torra perioder. I det torra Cherson-området bedöms 89 procent av skogen ha en förhöjd brandrisk och den förhöjda risken i de andra intressanta områdena är 70 procent.

– Lyckligtvis inträffade inga stora bränder under 2022 och 2023 i Ukraina. Före kriget har dock skogsbränder förkommit i landet vilket tyder på att ett extremt torrt och blåsigt väder, som gynnar megabränder, kommer att inträffa förr eller senare, avslutar Maksym Matsala.

Länk till artikeln i Nature:

War drives forest fire risks and highlights the need for more ecologically-sound forest management in post-war Ukraine | Scientific Reports (nature.com)